Nyheter

Metoo: En av ti har opplevd mobbing eller trakassering på Stortinget

En metoo-kartlegging viser at 11 prosent av representantene og de partiansatte på Stortinget har opplevd mobbing eller trakassering det siste året.

I alt 57 prosent av stortingsrepresentantene og de ansatte i partigruppene på Stortinget har deltatt i den anonyme spørreundersøkelsen, som ble gjort i oktober og november i høst.

Hovedfunnet er at 11 prosent av deltakerne sier de er blitt utsatt for mobbing eller trakassering i løpet av det siste året. For stortingsrepresentantene er andelen 15,6 prosent, mens andelen er 6,7 prosent blant de partiansatte.

Andelen som har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet, ligger på 5 prosent.

Bedre enn fryktet

Stortingspresident Tone W. Trøen (H) mener resultatene er langt bedre enn det internasjonale undersøkelser ga grunn til å frykte.

– Men hvert tilfelle er alvorlig i seg selv, sier Trøen til NTB.

Hun understreker at det skal være nulltoleranse for mobbing og trakassering på Stortinget.

Men nøyaktig hvordan kartleggingen vil bli fulgt opp, er ikke avklart.

– Dette er første gang vi foretar en slik undersøkelse. Nå vil presidentskapet vurdere hvilke tiltak vi skal igangsette. Det er litt for tidlig for oss å konkludere på det allerede i dag, sier Trøen.

Overvekt av kvinner

Kartleggingen viser at det er en klar overvekt av kvinner blant deltakerne som sier de har opplevd mobbing, trakassering eller uønsket seksuell oppmerksomhet i løpet av det siste året.

Fem personer – deriblant fire folkevalgte og én partiansatt – har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet fra kollegaer, mens én ansatt svarer at vedkommende har opplevd dette fra en overordnet.

Trøen forteller at hun den siste tida har snakket med kollegaer i flere andre land om hvilke tiltak de har igangsatt for å få bukt med problemene.

– Det vil vi ta med i vurderingen, sier Trøen.

– Det å bli utsatt for mobbing, trakassering og uønsket seksuell oppmerksomhet er en trussel mot demokratiet vårt, for det kan føre til at terskelen for å delta i politikken blir høyere, advarer hun. (NTB)