Nyheter

Avdekket tre forsøk på storsmugling av øl og sprit

I løpet av helgen fikk tollerne på Svinesund kloa i nesten 1.100 liter alkohol som ble forsøkt smuglet over den gamle Svinesundsbrua.

Klokka 19.24 lørdag kveld passerte en tilsynelatende svenskregistrert bil grensa over den gamle Svinesundsbrua. En patrulje fra Tolletaten rykket ut, og fikk stoppet bilen ved avkjøringen Ingedalskrysset på E6, og tok kontakt med føreren av bilen, en polsk mann.

– De så at det var mye i baksetet og bagasjerommet som var tildekket med svarte pledd, og ba derfor sjåføren om å gå ut av bilen. Under pleddene viste det seg å ligge større mengder alkhol og tobakksvarer, forteller kontorsjef Per Kristian Grandahl ved Svinesund tollsted.

Les også: Avslørte forsøk på smugling av ni kilo amfetamin

Tatt for tredje gang

Ved opptelling på tollstasjonen kom man fram til at beslaget var på 300 liter øl, 87 liter brennevin og 2.200 sigaretter.

– Det var i alle fall godt over lovlig kvote, fastslår Grandahl.

Samtidig viste det seg at bilen var påsatt falske skilter, at fjæringene var tuklet med og at mannen var tatt for smugling av alkohol og sigaretter ved to tidligere anledninger.

I en bil med falske skilter og justert fjæringssystem forsøkte den polske mannen å smugle 300 liter øl, 87 liter brennevin og 2.200 sigaretter over den gamle Svinesundbrua. FOTO: Tolletaten

Kommunikasjonsvansker

En snau halvtime senere observerte tollerne et polskregistrert kjørtøy som også kom inn i landet via fylkesvei 118. Som med den forrige bilen, fikk patruljen stoppet ferden ved avkjøringen fra E6 mot Høk.

– Det var vanskelig å komme i kontakt med den polske sjåføren, for han skjønte ikke så mange språk. I bagasjerommet hadde han 121 liter brennevin og 360 liter øl, som lå ganske åpent.

Også på denne bilen var det blitt gjort justeringer på fjæringssystemet, og begge bilene blir derfor anmodet inndratt. Det er foreløpig uvisst om de to smuglingsforsøkene, som totalt utgjør rundt 135.000 kroner i unndratte avgifter, kan ses i sammenheng.

Les også: Sørlendingene hadde både bilen og tilhengeren full av øl og cider

20 brett i bagasjen

Søndag var det en norsk mann sin tur til å bli avslørt med for mye alkhol i lasten. På Twitter opplyser Tolletaten at han kom kjørende i en norskregistrert leiebil over den gamle Svinesundsbrua.

– Han ble stoppet ved Svingenskogen, den første avkjøringa etter grensepasering, og forklarte raskt at han hadde med seg 20 brett med øl. Det stemte ganske bra, for i bilen fant vi 206 liter øl og ni liter vin, sier kontorsjef Grandahl.

I likhet med den ene av de to polske mennene som ble stanset lørdag, hadde også nordmannen tidligere smuglingsforsøk på samvittigheten.

Samtlige av de tre smuglerne er overlatt til politiet, som følger opp sakene videre med tanke på straffereaksjon.

En nordmann forsøkte å smugle inn 206 liter øl og ni liter vin. FOTO: Tolletaten