Nyheter

Louise og Jan Georg var første syklister på den nyåpnede Seut-veien

– Det er godt den er så bred, for da er det plass til både el-sykler og oss, synes Louise Karlsen.

Bilde 1 av 2

Innvielsen av den nye sykkeltunnelen ved rundkjøringen på Ørebekk markerer slutten på en fire år lang byggeperiode. Prosjektet har ikke bare kostet tid, men også en svimlende høy sum penger - sluttsummen anslås å ende på omlag 922 millioner kroner.

Riksvei 110 Ørebekk-Simo har vært en flaskehals i innfartsåren til Fredrikstad i alle år, noe som i følge ordfører Jon-Ivar Nygård også har fungert som en brems med tanke på byutviklingen. Fra talerstolen på fredagens markering mente han at hvis vi skal ha en by i vekst, så må samferdselen og infrastrukturen være på plass.

Den nye strekningen er på snaut 1,5 kilometer, og 2,2 kilometer med sykkelvei og fortau. På deler av strekningen vil et kjørefelt i hver retning forbeholdes kollektivtrafikk og samkjøring (2+).

LEDER: «Åpningsfest for ny veistrekning provoserer – samme dag starter bompengeinnkrevingen»

En av landets bredeste bruer

Markeringen av at Simo-Ørebekk nå står ferdig, ble avsluttet med folketog og hornorkester ved Viken musikkforening, og som seg hør og bør, snorklipping.

De første syklistene gjennom tunnelen etter snoren var klippet, var ekteparet Louise og Jan Georg Karlsen, som bor like ved byggeprosjektet.

– Det er ikke første gangen vi sykler her, det har vært åpent en stund. I dag har vi vært i skogen, og tenkte å sykle forbi her for å se om vi fikk med oss litt av markeringen, sa Louise.

De har fulgt prosjektet gjennom alle fasene.

– Vi bruker sykkelen mye, og har syklet opp her jevnlig for å se hvordan det har gått med utbyggingen. Det er en stor jobb de har gjort, og det har vært fint å følge med på, synes Jan Georg.

Bredden på brua har vært kraftig kritisert, men syklistene trekker frem nettopp bredden som en fordel.

– Jeg synes det er spesielt fint at den er så bred, for da er det plass til både el-sykler og oss, synes Louise.

Bredden på brua ble også kommentert av statssekretær Anders B. Werp (H).

– Jeg vil trekke fram syklistene. Gjennom dette prosjektet får syklister en trygg adkomst og framkomst til Fredrikstad, når de nå kan sykle trygt over Seut-bra – som er en av landets bredeste bruer, sa han i sin tale.

Fire års ventetid er over: i dag ble Seut-brua åpnet.

Posted by Demokraten on Friday, November 15, 2019

Viken musikkforening ledet an i folketoget for åpningen. Film: Gry Cat. Wold

Masse-tuting i bom-sympati

Viken musikkforenings hornorkester ble etter hvert avlyst av bilhort. På den andre siden av veien for åpningen av sykkelveien, hadde bompengemotstanderne i aksjonsgruppa Bomfritt Fredrikstad samlet seg til en markering.

«Kl 13:00 er det sorgens dag i Fredrikstad. Da åpnes bomringen som de velger å feire med korpsmusikk og snorklipping. I den forbindelse så vil det bli arrangert støttemarkeringer hos Bomfritt Haugaland og Bomfritt Rogaland i sympati med Bomfritt Fredriktstad, og Fredrikstads befolkning som nå vil få økte avgifter og mindre å rutte med i årene fremover.», skriver gruppa på sine nettsider.

Forbipasserende biler var ikke sene med å legge seg på hornet i sympati med gruppas standpunkt.

For med åpningen av veien, kom også åpningen av bompengeinnkrevingen i Fredrikstad. Fra klokken 18.00 vil det koste 30 kroner å passere inn til Fredrikstad (24 kroner med Autopass).

– Formålet med utbyggingen er først og fremst bedre fremkommelighet for kollektivtransport og legge til rette for gående og syklende. Dette må til for å nå nullvekstmålet for bytrafikken, sier prosjektleder Tore Veum i Statens vegvesen.

LES OGSÅ: Fredrikstad er trafikalt tilbakestående (Demokraten+)

Buker én måned på å endre reisevaner

Selv om vi nå har 1400 meter med ny, bred vei inn til byen, er det langsiktige målet å begrense bytrafikken. Samtidig med innføringen av bomringen i Fredrikstad, har Bypakke Nedre Glomma tilbud om gratis buss til alle innbyggere i regionen:

Det er gratis på alle bussrutene internt i Fredrikstad kommune, inkludert regionbussene, skolerutene og VY6, men ikke Flybussekspressen. Skal du reise videre til Hvaler, Råde, Oslo og så videre, må du betale ordinær pris. Gratistilbudet gjelder også på linje 1 og 2 mellom Fredrikstad og Sarpsborg, og på bussene mellom Fredrikstad og Kalnes. Alle skal gå på bussen foran hos sjåføren, men du behøver ikke billett, busskort eller billettapp.

I informasjonsbrosyren om prosjektet, står det: «Det sies at folk i snitt bruker 30 dager på å endre reisevaner. Da bystyret vedtok å gi innbyggerne i Fredrikstad tre måneder gratis buss, var dermed målet at flere skal få øynene opp for buss som alternativ til bil.»

Arbeidet med den nye firefeltsveien startet i september 2015 og den første delen ble åpnet for trafikk 21. desember 2017, mellom rundkjøringene ved Mascot og Ørebekk.

Følgende vilkår vil gjelde i bomringen:

• Innkreving av bompenger vil bare skje én vei – inn mot sentrum

• Personbiler får en takst på 30 kroner per passering. Med AutoPASS-avtale får du 20 prosent rabatt og betaler 24 kroner

• Tyngre kjøretøy får en fast takst på 60 kroner per passering. Her gis det ikke rabatt

• Elbiler og hydrogenbiler passerer gratis, men eieren må ha AutoPASS-avtale og bombrikke montert i bilen

• Motorsykler og mopeder passerer gratis

• Det er timesregel i bomringen. Du betaler kun for en passering i løpet av en klokketime

• Det settes et tak på 70 passeringer i måneden per kjøretøy, passeringer utover dette er gratis

• Lastebiler omfattes også av timesregelen og taket på 70 passeringer i måneden

• Med HC-kort får du betalingsfritak, men det kreves AutoPASS-avtale og bombrikke montert i bilen. I tillegg må HC-kortet registreres hos bomselskapet

---

Fakta om Rv. 110 Ørebekk-Simo

  • Ny firefeltsvei på 1400 meter
  • 2200 meter sykkelvei og fortau på begge sider av rv. 110
  • 800 meter sambruksfelt 2+
  • Planfri rundkjøring ved Ørebekk
  • Sykkeltunnel under lokket ved Ørebekk
  • Seks nye bussholdeplasser med universell utforming
  • Prognose prosjektkostnad 922 millioner kroner (2019 kr)
  • Del av Bypakke Nedre Glomma fase 1, delfinansiert med bompenger
  • Les mer om prosjektet på www.vegvesen.no/Riksveg/rv110seut

---

Nyeste fra Dagsavisen.no: