Nyheter

Jernbanedirektoratet åpner for toetasjes tog

Jernbanedirektoratet anbefaler et utvidet nattogtilbud og mener toetasjes tog vil bidra til det.

Togprodusenten Stadler er blant dem som bygger toetasjes tog. Det har fått navnet Kiss. Stadler er også selskapet bak Flirt-togene som nå brukes i stor grad i Norge, i og med kontrakten om levering av 150 slike togsett, som ble inngått for noen år tilbake.

– Slike toetasjes vogner for nattog vil kunne gjøre økonomien i nattogtrafikken bedre, da slike vogner rommer flere soveplasser, påpeker prosjektleder Heidi Meyer Midtun i Jernbanedirektoratet til Jernbanemagasinet.

Les også: Dette er nytt når Go-Ahead tar over om én måned

Stor interesse

Som Dagsavisen nylig skrev, har Opinion gjennomført en markedsundersøkelse for Jernbanedirektoratet for å finne ut hva slags nattogtilbud de reisende ønsker seg.

Svarene viser at over 900.000 personer kan tenke seg å betale for liggestol på toget. Også andre nye tilbud, som sovekupeer for fra én til seks personer, vil kunne øke antallet reiser med nattog betraktelig.

Denne markedsundersøkelsen er sentral i Jernbanedirektoratets nye rapport «Mulige nattogtilbud», hvor ulike konsepter for det framtidige togtilbudet er vurdert, og hvor det blant annet konkluderes med at toetasjes tog kan være en god løsning.

– Dette vil øke kapasiteten på toget uten å øke toglengden, og vil gi mulighet for å ha flere typer tilbud i samme vogn, heter det i rapporten.

Slike vogner for nattogene vil være mulig «med nokså beskjedne tiltak», sier prosjektleder Heidi Meyer Midtun til Jernbanemagasinet.

Les også: 900.000 vil ha liggestol på toget

Åtte års levetid

Dagens nattogmateriell er gammelt og krever mange reparasjoner. Beregnet gjenværende levetid er cirka åtte år, går det også fram av den nye rapporten. Det tilsier at tidspunktet er mer enn modent for å starte prosessen med innkjøp av nytt materiell. Relevant i den sammenheng er Jernbanedirektoratets nylig igangsatte prosjekt «Nye fjerntogkjøretøy».

Dette prosjektet kan altså ende opp med toetasjes tog i Norge, selv om Jernbanedirektoratet så sent som i fjor høst konkluderte med at det ville bli for dyrt med toetasjes tog på Østfoldbanen. Da ble det også påpekt at det kunne bli vanskelig å få tilpasset slike tog til de eksisterende perrongene og stasjonene på Østfoldbanen.

I dag er det nattog på:

  • Sørlandsbanen mellom Oslo og Stavanger, med en kjøretid på cirka ni timer.
  • Bergensbanen mellom Oslo og Bergen, med en kjøretid på cirka sju timer og 20 minutter.
  • Dovrebanen mellom Oslo og Trondheim, med en kjøretid på cirka sju timer og 30 minutter.
  • Nordlandsbanen mellom Trondheim og Bodø, med en kjøretid på cirka ti timer.

Les også: Langt høyere prisvekst på tog enn fly: – Det er ikke rart at flytrafikken vokser

– Det grønne alternativet

– På flere av banestrekningene er det stor etterspørsel etter sovevogner. Dagens tilbud er begrenset av tilgangen på sovevogner, slås det fast i Jernbanedirektoratets rapport.

Ifølge Jernbanemagasinet er belegget på nattogstrekningene på 87 til 100 prosent. Av den nevnte markedsundersøkelsen til Opinion, framgår det at fire av ti som reiser med nattog, har prøvd å bestille sovekupé én eller flere ganger uten å lykkes.

– Et godt nattogtilbud (...) vil stimulere flere til å reise kollektivt og færre til å kjøre bil, påpekes det i den nye rapporten fra Jernbanedirektoratet.

– Et nattogtilbud vil også være med på å styrke det grønne alternativet. Tre av fire nattogstrekninger går på elektrifisert bane, noe som innebærer at 80 prosent av sovekupeene kjøres på elektrifisert bane.

Toetasjes tog, også omtalt som dobbeltdekkere, brukes i dag i stort monn i land som Finland, Russland, India, Pakistan, Sverige, Nederland, Tyskland, Japan, Frankrike, USA og Canada, ifølge Wikipedia.