Nyheter

«Politi, domstol og skatteoppkreving – kan alt løses fra Grålum?»

Bakgrunn for sentralisering av skatteoppkrevingen er at kampen mot svart økonomi skal forsterkes – paradoksalt nok vil resultatet bli større spillerom for kriminelle, skriver Demokratens Tomm Pentz Pedersen i torsdagens leder.

Tomm Pentz Pedersen
journalist og debattansvarlig

Sentraliseringsiveren ser ikke ut til å ha noen grenser. Fødeinstitusjoner, politi, domstolene og fylkeskommuner skal sentraliseres i store enheter. Domstolskommisjonens forslag til ny domstolsstruktur er at 60 tingretter reduseres til 22 med 30 rettssteder. Østfolds fylkespolitikere protester – men i denne saken mener tingrettsdommerne at et nytt felles tilbud vil bli bedre. For Fredrikstad sin del kan det bety at tingretten flyttes og Østfold tingrett blir etablert på Grålum. Nå står skatteinnkrevingen for tur samme vei.

Skatteoppkrevingen skal overføres fra kommunene til Skatteetaten og med det vil 237 lokale kontorer forsvinne – også her tenker man store regionale kontorer. I Fredrikstad er det 34 ansatte som i utgangspunktet skal bli tilbudt jobb i de nye regionsentrene – men om den framtidige arbeidsplassen blir på Grålum, i Oslo eller Grimstad er usikkert. Fagavdelinger skal spres og det totale antallet ansatte for hele etaten reduseres.

Les også: «Korridorsenger bør være reservert eksklusivt for enkelte «uansvarlige» politikere»

De lokale kontorene er uten tvil effektive, noe tallet for innkreving av arbeidsgiveravgift viser med et resultat på 99,8 prosent. Tett samarbeid mellom kommunale etater blir en saga blott når reformen innføres, det betyr at utsatte grupper får en tyngre vei i byråkratiet. – Nærhet gir rett og slett bedre oppfølgning og økt betalingsmotivasjon for skyldnere, mener Eieland i Kemner- og Kommuneøkonomers Forbund.

Ansatte ved kemnerkontoret i Fredrikstad jobber også med aktive arbeidskontroller – når disse blir gjennomført på byggeplasser eller i restauranter er lokalkunnskap om hva som skjer i bybildet ekstremt viktig.

Bakgrunn for sentraliseringen er at kampen mot svart økonomi skal forsterkes – paradoksalt nok vil resultatet bli større spillerom for kriminelle!

Fikk du med deg disse? 
«Vi er alle i avfallsklemma – men gjenbruk, kildesortering og gjenvinning er vårt felles ansvar»
«Helse- og omsorg på heltid»

«Koordinere brød og sirkus, respekt for historien, samarbeid og innovasjon – en umulig oppgave?»