Nyheter

«Vi er alle i avfallsklemma – men gjenbruk, kildesortering og gjenvinning er vårt felles ansvar»

Vi sorterer, bretter, skyller og stapper. Når lagrede «søppelfjell» og plast i naturreservat dukker opp har vi alle krav på svar, skriver Demokratens Tomm Pentz Pedersen.

For åtte år siden skrev Thomas Hylland Eriksen boka «Søppel – Avfall i en verden av bivirkninger». Til Dagbladet sa han den gangen: – Det finnes en intens interesse for forbruk, men det er nesten ingen som skriver om søppel, selv om det er slik alt forbruk ender opp.

Nå skriver vi om søppel og ikke minst avfallshåndtering – det engasjerer, heldigvis! Økt miljøbevissthet gjør at vi får et annet forhold til gjenbruk og riktig håndtering av avfallet. Selv om det fortsatt, innen de fleste områder, er billigere å kjøpe nytt enn å reparere.

Utfordringer rundt privat levering av avfall på Frevars gjenvinningsstasjon har de siste årene skapt engasjement i debattspaltene. Prisforskjell for levering av avfall når personbilen har grønne kontra hvite bilskilt, lengde og vekt på varehenger og innføring i bruk av klare plastsekker – eller lokalpolitiker Lino Lubiana som mener levering av hageavfall burde ha vært gratis. I utgangspunktet enkle problemstillinger som er lette å løse – fokuset endrer seg, og de fleste innser nå at vi alle har et ansvar for gjenbruk, kildesortering og gjenvinning.

Men samtidig som vi sorterer, bretter, skyller og stapper – dukker sakene opp om «fjell» med lagret søppel i rundballer på Øra, fiskeslo som har blitt kjørt inn fra Sverige og plast på avveie i naturreservatet. Vi plukker opp iskrempapiret i veikanten og passeres av dundrene dieseldrevne lange vogntog på vei over Trøsken bru – til Fredrikstad.

Les også: Bekymret for at plastballene på Øra kan havne i sjøen (Demokraten+)

Det er ikke rart miljøorganisasjoner, innbyggere og brukere av miljøbedriften Frevars tjenester stiller noen spørsmål. Det skal både direktør Fredrik Hellström og styret i det kommunale selskapet være glade for – et sunt og nødvendig engasjement fra oss alle!

Leder: Tja...hva nå Frevar?