Nyheter

«Helse- og omsorg på heltid»

Administrasjon og avdelingsledere har helt tydelig tatt i bruk et prosjektverktøy som fungerer, skriver Demokratens Tomm Pentz Pedersen i lørdagens leder.

Tomm Pentz Pedersen
journalist og debattansvarlig 

Tidligere uavhengig representant nå gruppeleder i Pensjonistpartiet, Marianne Kristiansen, stilte noen betimelige spørsmål i torsdagens møte i Helse- og velferdsutvalget: 1) Administrasjonen i kommunen har svart at en andel av de 4.000 ansatte i seksjon helse og velferd i Fredrikstad kommune ikke har noen formell utdanning innen helse. Hva skal man forstå med «en andel»? Hvor mange snakker vi om? 2) Hvordan prioriteres de som skal få ta fagbrev, og finnes det opplæringsplaner rundt om på virksomhetene? 3) Har man noen oversikt over antall lærlinger i Fredrikstad kommune som ikke har fått tilbud om jobb? Kristiansen tar i denne sammenhengen ikke med satsingen på heltidskultur i Fredrikstad.

Les også: Holmen eldresenter blir «mal» for bygging av nye omsorgsboliger i Fredrikstad (Demokraten+)

Det blir flere og flere eldre i Norge – antallet over 67 år kan i 2050 bli 1,4 millioner. Veksten defineres som eldrebølgen, men er egentlig en «vedvarende» tilstand forårsaket av høyere levealder og høye fødselstall etter andre verdenskrig. Det gir utfordringer – selvfølgelig også for Fredrikstad kommune.

leserbrevplass har Jaran Berg på sin ferd fram til et fagbrev som helsefagarbeider tydelig beskrevet utfordringene kollegene har med lave stillingsbrøker: «Vi er på riktig vei, men det er fortsatt et stykke igjen til vi er der vi skal være».

Vi er imponert over arbeidet Fredrikstad kommune har gjort med prosjekt: «Team heltid». Ifølge Fafo-forsker Leif E. Moland er andelen heltidsansatte nesten doblet i perioden fra 2010 til 2018, og heltidskultur forventes nådd i 2029. – Vi har alle noe å lære av hvordan Fredrikstad jobber, uttalte Siv Karin Kjøllmoen, rådgiver i Fagforbundet. Det betyr at administrasjon og avdelingsledere har alle forutsetninger for å lykkes så lenge prosjektverktøyet er riktig – det gir gode forhåpninger til snarlige løsninger på Kristiansens spørsmål.

Fikk du med deg denne? – Helseminister Bent Høie øker sosiale ulikheter