Nyheter

– Kan vurdere strakstiltak

Tilstanden på heisen i Fredrikstad Bibliotek skal etter planen vurderes i 2021. – Men vi venter ikke med ting som vi ikke kan vente med, sier forvaltningssjef André Hauge Aanes.

Heisen på Fredrikstad Bibliotek, som har stått i minst tre perioder på halvannen måned, skal etter planen ikke vurderes for vedlikehold før i 2021.

– Vi er opptatt av å ha heiser som ikke står. Bygget skal ha en tilstandskartlegging i 2021, men vi venter ikke med ting som ikke kan vente, sier forvaltningssjef André Hauge Aanes.

LEDER: «Hysj! – Heisen er ustabil»

Tre mulige løsninger

Bibliotekssjef Tora Klevås mener det er tre mulige løsninger på problemet med heisen.

– Det er tre muligheter. Enten får vi ny heis i samme ramme, eller så får vi en ny og større heis dimensjonert for dagens krav, eller så får vi nytt bibliotek som oppfyller kravene til universell utforming, sier biblioteksjef Tora Klevås.

Det er nå to år siden bystyret vedtok utredning av fremtidens bibliotek i Fredrikstad, et prosjekt som det ifølge Klevås fortsatt jobbes med.

LESERINNLEGG: Nå er det på tide at Fredrikstad bibliotek får en heis som fungerer

Henviser til kommunen

I Fredrikstad kommune er det 90 heiser fordelt på kommunale bygg som skoler, administrasjonsbygg, syke- og omsorgsbygg og idrettsbygg.

– Disse blir fulgt opp av eiendomsdrift og ved hjelp av serviceavtaler. Norsk heiskontroll utfører årlig kontroll på heisene med rapport, skriver arbeidsleder Morten Drøbak i etat for Bygg og Eiendom.

Han henviser til firmaet Heiskompaniet AS for mer informasjon og drift og vedlikehold av heisen i hovedbiblioteket.

Daglig leder i Heiskompaniet AS svarer i e-post på Demokratens henvendelse:

– Angående heisen ved Fredrikstad Bibliotek, har vi ikke registrert mye driftsstans på denne heisen. Etter hva vi kan se i vår logg er det registrert 4 driftsstans siste året. Det er ikke noe unormalt ved dette. Ønskes det mer info angående denne saken, ber vi dere ta kontakt med Fredrikstad Kommune.

Kan kreve strakstiltak

For å begrense vedlikeholdsetterslep i kommunale bygg, jobber etatene etter en fireårsmodell de omtaler som «vedlikeholdshjulet». I planen ligger at de skal tilstandsvurdere all byggmasse hvert fjerde år.

– Vi er ikke ukjente med at en heis kan stoppe. Bibliotekets heis er en eldre modell, og det medfører at vi vil holde heisen under tettere oppsyn og inkludere den i kommende tilstandsvurderinger og vedlikeholdsplaner for Biblioteket. Biblioteket står på planen for vedlikeholdshjulet i 2021. Eventuelle utbedringer gjøres påfølgende år. Men hvis noe tilsier at vi må vurdere å bytte den, eller at noe må gjøres tidligere, så må vi få gjort noe med det så fort som mulig. - Hvis det blir stans eller problemer med heisen i tiden mellom våre drifts og vedlikeholdsrutiner så er vi takknemlige for at vi får tilbakemelding fra kundene våre, som er byggets brukere og innbyggerne i kommunen, sier Hauge Aanes.

Han ønsker ikke å uttale seg om hvilke kriterier som eventuelt skulle ligge til grunn for å beslutte å bytte ut heisen, annet enn at kostnadene ved driften må være regningssvarende.

– Folks sikkerhet og den lovbestemte tilgangen til offentlige bygg spiller selvsagt en stor rolle i en slik vurdering, sier han.

Mer fra Dagsavisen