Nyheter

Nytt fylkesråd vil oppløse Viken

De rødgrønne partiene i Viken er enige om å gå inn for oppløsning av det nye storfylket. De går også mot planene om utvidelse av E18.

Enigheten ble presentert da Arbeiderpartiet, Senterpartiet, MDG og SV i Viken la fram sin nye samarbeidsplattform tirsdag.

I plattformen fastholder de fire partiene at fylket Viken er en «lite hensiktsmessig» konstruksjon. «Stortinget har slått sammen Østfold, Akershus og Buskerud mot deres vilje. Med et nytt storting etter valget i 2021, vil fylkesrådet legge fram en sak for fylkestinget med anmodning til Stortinget om å oppløse Viken», skriver de.

Det er Stortinget som til sjuende og sist avgjør Vikens skjebne. Det nye storfylket har vært svært omdiskutert.

Det rødgrønne fylkesrådet går også inn for å skrote planene om en tredje rullebane på Oslo lufthavn Gardermoen og å reforhandle utbyggingsplanene for E18 i Oslo og Viken.

Natur og Ungdom jubler over nyheten.

– Dette er virkelig gode nyheter, og politikerne har lyttet til alle ungdommene som har klimastreiket, når de vil skrinlegge disse klimaverstingene. Når Viken fylke nå går imot en tredje rullebane, må det få konsekvenser, sier leder Gaute Eiterjord.

(©NTB)