Nyheter

Først i landet med miljøvennlig samfunnsstraff

Nytt strandrydde-prosjekt skal profesjonalisere arbeidet mot marin forsøpling. Samtidig får personer som er idømt bøter og samfunnsstraff mulighet til å sone på en ny, meningsfylt måte.