Nyheter

Først i landet med miljøvennlig samfunnsstraff

Nytt strandrydde-prosjekt skal profesjonalisere arbeidet mot marin forsøpling. Samtidig får personer som er idømt bøter og samfunnsstraff mulighet til å sone på en ny, meningsfylt måte.

– Vi har i lengre tid jobbet for å profesjonalisere ryddegrupper, fordi vi ser at frivilligheten ikke strekker til, sier Are Grønsund fra Naturvernforbundet Fredrikstad og Hvaler til Demokraten.

Han er prosjektleder for «Marin omsorg», et samarbeid de har etablert med Kriminalomsorgen. Også Skjærgårdstjenesten og Blå Kors er med på laget.

Les også: Studentprosjekt skal stoppe plastens ferd mot havet (Demokraten+)

Skal rydde Øra

Fra og med 1. oktober kan personer som har fått bøter, men som ikke evner å betale, gjøre opp for seg med samfunnsnyttig tjeneste i stedet for å sone i fengsel. Dette åpner en gylden mulighet til å øke innsatsen mot marin forsøpling, mener Grønsund.

Ordningen er imidlertid frivillig, men prosjektlederen håper deres tilbud vil bli et attraktivt alternativ til andre former for samfunnsstraff.

– Bevisstheten rundt denne problematikken har kommet veldig langt fram. Vi tror muligheten for fysisk aktivitet og det å være ute, samtidig som man gjør opp for seg på denne måten, kan bli veldig populært. Fra i dag av meldes det om denne muligheten til dem som sitter i møter med sine veiledere i Kriminalomsorgen, forteller Grønsund.

I førsteomgang vil prosjektet konsentrere seg rundt naturreservatet på Øra, som i år fyller 40 år. Målet er å rydde kanalen og øyene i området fullstendig for avfall, noe initiativtakerne innrømmer er ambisiøst, men gjennomførbart.

– Bare den lille kanten rett utenfor her genererte 1,5 tonn søppel i fjor, og det er et komplekst og sårbart område. Vi skal gjøre vårt ytterste for å behandle det med respekt, og gleder oss til å ta på oss denne oppgaven her, sier Sten Helberg mens han skuer ut over naturreservatet fra fugletårnet på Øra.

Les også: Unge Høyre med stikk til klimastreikerne

###

Kystlotteriet-general Sten Helberg. FOTO: Erik Wiggo Larsen

– Positiv smitteeffekt

Mannen som er primus motor bak Kystlotteriet og leder i Naturvernforbundet Fredrikstad og Hvaler, ser fram til å få flere hender inn i strandryddingen.

– Dette syns jeg er helt fantastisk, og en videreføring av det vi har jobbet med gjennom mange år. Ikke minst får vi nå muligheten til å kjøre ut patruljer jevnt og trutt, og systematisere dette mer. Behovet er kjempestort, fastslår Helberg.

– Fredrikstad er byen ved elva og havet, siste stoppested før alt går ut i det store åpne. Alle sidebeltene både her og oppover elva samler søppel, og når det er springflo eller mye vann i elva løftes dette opp og renner ut. Det er en ferskhetsgrad på ryddearbeidet her, så når tilsiget er stort, må vi rydde mer aktivt før det havner et annet sted, fortsetter han.

Prosjektet er det første i landet i sitt slag, og Helberg er samtidig opptatt av hvordan det kan brukes til å spre gode holdninger, og få viktige svar.

– Jeg pleier å si at det viktigste produktet vi lager, er bevissthet. Folk som plukker plast, kaster ikke så mye plast. Det er en positiv smitteeffekt. Ikke minst får også alt det vi tar opp her ute et større fokus. Nå syns det ikke, og det blir litt som søpla på bunnen av havet. Det betyr ikke noe før du ser det.

– Sporing av kilder er også veldig interessant her, for vi skal også rydde sivområder og oppover elva etter hvert. Nå kan vi be folk om å være lenge nok på ett sted, og kommer oss helt til bunns, legger Helberg til.

Les også: Søppelplast blir tak på Håpets Katedral (Demokraten+)

Åpne for utvidelse

Nå satser de to initiativtakerne på å komme i gang med ryddejobben 1. november. Prosjektet er foreløpig kun en pilot med økonomisk støtte fra Østfold fylkeskommune, men håpet er at Fredrikstad kommune og Miljødirektoratet også vil bidra med midler, slik at det kan jobbes i et lengre perspektiv og flere steder i Østfold.

– Nedslagsfeltet vårt er i førsteomgang Fredrikstad og Hvaler, så får vi se hvordan ting fungerer. At de som deltar har en positiv opplevelse er selvfølgelig det viktigste, og at samarbeidspartnerne føler dette er effektivt og nyttig, sier Are Grønsund.

Og hvis prosjektet blir så populært som de håper, kan det også utvides til å omfatte andre ting enn fjerning av marin forsøpling.

– Vi har allerede prosjekter på kultivering av ørretbekker, blant annet i samarbeid med Onsøy jeger- og fiskerforening, som vi kan trekke inn i dette. I tillegg har vi et prosjekt der vi jobber mot spøkelsesteiner, og er tildelt midler til det, nevner Grønsund.

Les også: Miljøengasjerte barnehagebarn gikk i tog gjennom sentrum (Demokraten+)

###

Prosjektleder Are Grønsund. FOTO: Erik Wiggo Larsen

– På høy tid

MDG-politiker Erik Skauen er en av dem som jobbet fram fylkeskommunal støtte, slik at «Marin omsorg» nå blir en realitet. Han ser fram til at arbeidet på Øra kommer i gang.

– Dette er et vanskelig tilgjengelig område, som aldri blir ryddet dersom det ikke blir systematisert. I tillegg er det et kjempeviktig naturområde, så dette er en ordentlig gladsak for alle som er opptatt av natur og miljø, sier Skauen.

Nå som han tar steget fra fylkestinget til Fredrikstad-politikken, ønsker han både å følge opp dette prosjektet tetter, og sette et grønnere preg på øvrige beslutninger i hjemkommunen.

– Vi har i den politiske plattformen lokalt at vi skal gi biologisk mangfold en viktigere rolle i all type planlegging. Bakteppet er at 60 til 70 prosent av alt biologisk mangfold er borte sammenlignet med 1970, så det er på høy tid å begynne og sette det på dagsorden. Der blir MDG og jeg en viktig stemme inn i Fredrikstad-politikken, og det er noe vi tar særdeles alvorlig, sier Skauen.

###

Fredrikstad MDGs gruppeleder, Erik Skauen. FOTO: Erik Wiggo Larsen

Nyeste fra Dagsavisen.no: