Nyheter

Historier er mer interessante når man finner dem på selv

For å legge en totalt unødvendig diskusjon død en gang for alle; Per-Mathias sin innsats, tilstedeværelse og engasjement for FFK går langt utover stillingsprosent, honorar og stillingsinstruks. Punktum!

Jostein Lunde
styreleder FFK
Joacim Heier
daglig leder FFK

På bakgrunn av et innlegg i Demokraten torsdag ønsker FFK å korrigere det feilaktige inntrykket som gis. Vi registrerer at dette er andre gang på rad hvor de omtalte i denne ukentlige spalten må rykke ut for å rette opp feil.

Innlegget stiller spørsmål ved Per-Mathias Høgmo sitt engasjement i FFK. For å legge en totalt unødvendig diskusjon død en gang for alle; Per-Mathias sin innsats, tilstedeværelse og engasjement for FFK går langt utover stillingsprosent, honorar og stillingsinstruks. Punktum!

Innlegget inneholder også en rekke utspekulerte og antydende formuleringer som passer retorikken til skribenten godt og maler et bilde som totalt sett oppleves veldig negativt for leser. Hasteinnkalt medlemsmøte, dårlig trent FFK-lag, lovnader om Eliteserien på en-to-tre, endret kurs til langsiktighet etter 2018-sesongen og en Høgmo som ikke er å se på Stadion eller bortekamper har ikke hold i virkeligheten, men fakta er tross alt mer interessant når man finner de på selv.

BAKGRUNN: Frode Rekve fra sidelinja: Hvor er du, Høgmo?

Per-Mathias er i en kortere periode engasjert som rådgiver i en mindre stilling i et utvalg som skal bistå Toppfotball Kvinner og NFF sentralt med klubbutvikling på kvinnesiden.   
Per-Mathias er ansatt i en 50 prosent stilling i FFK, dette skyldes klubbens økonomiske rammebetingelser og vi skulle gjerne sett at avtalen var på 100 prosent. Derfor er det naturlig nok også helt urimelig å forvente annet enn at Per-Mathias også har andre engasjement. FFK er stolte over at en ansatt i klubben er attraktiv for toppfotballen og NFF sentralt, det er særdeles positivt for klubben med en direkte kobling inn mot det øverste bransjemiljøet i landet.

Per-Mathias er en betydelig ressurs for FFK. Han besitter utvilsomt kompetanse, erfaring og nettverk klubben har hatt og vil få stor nytte av.
Som sportslig leder arbeider Per-Mathias med både den strukturelle og faglige utviklingen av klubben fra A-lag til G14, han er øverste ansvarlig for spillerlogistikk og jobber tett med trenerteamet til A-laget.
I tillegg har Per-Mathias bidratt vesentlig til å øke markedsinntektene i FFK og gjør en rekke representasjoner for klubben i ulike tilstelninger.

Vi holder fokuset på en spennende høst for alle våre lag og gleder oss til nye kamper i sesongavslutningen - sammen er vi sterke!