Nyheter

Fredrikstad kåret til årets pårørendekommune

Et eget pårørendesenter, som hjelper de nærmeste til personer som er alvorlig fysisk eller psykisk syke, bidro sterkt til at Fredrikstad fikk prisen Årets pårørendekommune 2019.

– Prisen deles ut på tredje året til en kommune som har jobbet systematisk og godt for denne ofte glemte gruppen, som har tunge omsorgsoppgaver, sier juryleder Unn Birkeland i en pressemelding fra Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA).

– Deler prisen med alle pårørende

Juryen vektlegger at Fredrikstad kommune har satset videre på hjelp til pårørende med egne midler etter at de i starten mottok stimuleringsmidler fra Helsedirektoratet. Pårørendesenteret kommunen har opprettet er gratis å bruke, og man kan selv ta kontakt uten henvisning. Det er lett å finne informasjon om tilbudet på kommunens nettside, og tilbudet er et samarbeid med ulike frivillige organisasjoner.

– Denne prisen deler vi med alle pårørende i kommunen vår. Vi vil anerkjenne deres innsats. Prisen som Årets pårørendekommune 2019 er en ansporing til å fortsette videre med det gode arbeidet, sier leder for helse- og velferdsutvalget i Fredrikstad, Arne Øren i pressemeldingen.

Kurs, veiledning og sosiale arenaer

Pårørende i Fredrikstad kan få veiledningssamtale, enten individuelt eller sammen med familien. De tilbys rådgivning og informasjon om pårørendes rettigheter og muligheter, og får hjelp til å komme i kontakt med andre pårørende.

– De møtes via sosiale treffpunkt for pårørende som temamøter og åpen kafé, og pårørende kan delta i ulike gruppetilbud og mestringskurs. Jeg er så glad og stolt over at vi får denne prisen, sier kommunens pårørendekoordinator Mai Ida Synnes Haakafoss.

Egne barneansvarlige

Pårørendesenteret i Fredrikstad hjelper også pårørende i deres kontakt med helsetjenestene, slik at de raskere kommer frem til riktig instans og får god hjelp.

– Kommunen ble nominert mange ganger av både pårørende og fagfolk, som i seg selv er et tegn på at pårørendearbeidet er godt innarbeidet og synlig, sier juryleder Birkeland.

Hun understreker også betydningen av at Fredrikstad kommune har et pilotprosjekt med egne barneansvarlige, som skal påse at tjenestene hjelper barn som har syke foreldre eller søsken.

Helseministeren delte ut pris

Prisen på 10.000 kroner ble delt ut av helseminister Bent Høie under Pårørendekonferansen i Sandnes 25. september, på vegne av flere organisasjoner og offentlige helseaktører, som står bak prisen. Høie har stilt opp og delt ut prisen hvert år siden starten i 2017. Ålesund og Asker er tidligere vinnere.

– Regjeringen kommer med en ny pårørendestrategi før jul, som vil følges opp av en konkret handlingsplan. Det er et mål at denne gruppen skal få god oppfølging av helsevesenet, sier Høie.

Over 40 nominerte kommuner

Over 40 kommuner ble nominert til prisen. Juryleder Unn Birkeland ser klare positive resultater av at prisen deles ut.

– Vi ser at nominasjoner og positiv omtale har stimulert til mer satsing. Tidligere vinnerkommuner viser til at prisen har medført både godt fokus og bredt engasjement. Derfor har vi som fast tradisjon at fjorårets vinner kommer på konferansen og forteller om hva prisen har hatt å si for kommunens pårørendearbeid, sier hun.

Juryen

I juryen for Årets pårørendekommune sitter Pårørendesenteret i Stavanger, BarnsBeste (Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende), Napha (Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid), NK LMH (Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse), PiO (Pårørendesenteret i Oslo), Pårørendealliansen, NKS Veiledningssenter for pårørende, Nord-Norge, HBF (Handikappede barns foreldreforening) og KS.

Nyeste fra Dagsavisen.no: