Nyheter

Slik stemte Fredrikstad-velgerne i de ulike valgkretsene

Sjekk hvilket parti som sanket flest stemmer i din valgkrets.

Arbeiderpartiet blødde velgere i samtlige 18 valgkretser i Fredrikstad, men oppnådde likevel over 40 prosent av stemmene i tre av dem. Aller best gjorde de det i Nøkleby valgkrets, der 42,3 prosent av velgerne stilte seg bak Jon-Ivar Nygård og co.

Høyre var på sin side ikke størst i noen av vakgretsenen, men bikket 20-tallet i både Lunde (21,5), Manstad (20,6) og bestenoteringen Rød på Kråkerøy (22,3)

For Fremskrittspartiet var det resultatene fra Nylende som ble det største lyspunktet på valgdagen, der de hanket inn 18,7 prosent av stemmene. Også i Manstad, Nøkleby og Sellebakk valgkretser noterte Frp seg for godt over 15 prosent oppslutning.

Les også: Slik blir mandatfordelingen i Fredrikstad

Flere toppnoteringer på Cicignon

En av valgets store vinnere i Fredrikstad, Miljøpartiet De Grønne, var oppe og luktet på 10-tallet i Cicignon, men endte opp med 9,7 prosent av stemmene. Partiet som doblet sin bystyregruppe kan også glede seg over god oppslutning i valgkretsene Trara (8,8), Torsnes (8,6) og Rød på Kråkerøy (9,5).

Cicignon var også den valgkretsen der både Rødt (7,5), SV (5,5) og Bymiljølista (5,0) oppnådde sine høyeste stemmeandeler. Nykommeren i bystyret med tre representanter, Rødt, gjorde også et godt valg i Sellebakk (6,7), Nabbetorp (5,9) og Borge (5,6) valgkretser.

Senterpartiet økte også sin bystyregruppe, fra to til tre representanter, og fikk særlig stor velgerstøtte i Haugerød valgkrets (33,8), der de også var klart største parti. Ellers ble det solide tall for Sp i både Nylende (23,7) og Torsnes (16,7).

Les også: MDG forhandler med Nygård (Demokraten+)

Venstre-svikt

Pensjonistpartiet oppnådde sine beste resultater i Borge og Gressvik nord (6,0 prosent begge steder), mens Kristelig Folkepartis bestenotering ble 6,2 prosent i Manstad valgkrets.

For Venstre ble valget en nedtur, med reduksjon fra to bystyrerepresentanter til én, og kun tre valgkretser der mer enn to prosent av velgerne puttet deres stemmeseddel i valgurna (2,4 i Nordre Borge og Trara valgkretser og 2,2 på Trosvik).

Liberalistene stilte for første gang til kommunevalg i Fredrikstad, og nådde fram til flest velgere på Manstad (1,3 prosent).

Les også: Velgaard om valgresultatet: – Et helt annet politisk landskap

Alle resultatene fordelt på valgkretser (valgdeltakelse i parentes)

Begby (62,7):

Arbeiderpartiet 40,3%

Høyre 17,2%

Fremskrittspartiet 13,8%

Senterpartiet 6,1%

Miljøpartiet De Grønne 5,8%

Kristelig Folkeparti 4,0%

Pensjonistpartiet 3,3%

Rødt 3,0%

Sosialistisk Venstreparti 3,0%

Bymiljølista 1,9%

Venstre 1,3%

Liberalistene 0,2%

Borge (62,4):

Arbeiderpartiet 31,5%

Høyre 14,6%

Fremskrittspartiet 13,8%

Senterpartiet 11,4%

Miljøpartiet De Grønne 6,5%

Pensjonistpartiet 6,0%

Rødt 5,6%

Kristelig Folkeparti 5,2%

Sosialistisk Venstreparti 2,6%

Bymiljølista 2,4%

Venstre 0,4%

Liberalistene 0,0%

Cicignon (53,2):

Arbeiderpartiet 33,8%

Høyre 16,7%

Fremskrittspartiet 10,7%

Miljøpartiet De Grønne 9,7%

Rødt 7,5%

Sosialistisk Venstreparti 5,5%

Bymiljølista 5,0%

Senterpartiet 3,0%

Pensjonistpartiet 2,9%

Kristelig Folkeparti 2,6%

Venstre 1,5%

Liberalistene 0,9%

Gressvik nord (56,0):

Arbeiderpartiet 34,3%

Høyre 15,7%

Fremskrittspartiet 13,7%

Senterpartiet 8,2%

Pensjonistpartiet 6,0%

Miljøpartiet De Grønne 5,9%

Rødt 4,3%

Kristelig Folkeparti 4,0%

Sosialistisk Venstreparti 3,9%

Bymiljølista 2,5%

Venstre 1,2%

Liberalistene 0,3%

Gressvik sør (59,8):

Arbeiderpartiet 33,0%

Høyre 19,1%

Fremskrittspartiet 14,7%

Senterpartiet 8,1%

Pensjonistpartiet 5,3%

Miljøpartiet De Grønne 4,6%

Kristelig Folkeparti 4,6%

Rødt 3,5%

Sosialistisk Venstreparti 2,9%

Bymiljølista 2,3%

Venstre 1,5%

Liberalistene 0,4%

Haugerød (57,7):

Senterpartiet 33,8%

Arbeiderpartiet 14,7%

Fremskrittspartiet 13,2%

Høyre 12,5%

Kristelig Folkeparti 5,7%

Rødt 4,0%

Sosialistisk Venstreparti 4,0%

Miljøpartiet De Grønne 3,8%

Pensjonistpartiet 3,8%

Bymiljølista 2,3%

Liberalistene 1,3%

Venstre 0,9%

Lunde (63,0):

Arbeiderpartiet 32,6%

Høyre 21,5%

Fremskrittspartiet 14,6%

Senterpartiet 8,1%

Miljøpartiet De Grønne 5,4%

Kristelig Folkeparti 5,0%

Pensjonistpartiet 3,8%

Rødt 3,1%

Sosialistisk Venstreparti 2,9%

Bymiljølista 1,4%

Venstre 1,0%

Liberalistene 0,5%

Manstad (61,1):

Arbeiderpartiet 24,0%

Høyre 20,6%

Fremskrittspartiet 15,9%

Senterpartiet 11,7%

Miljøpartiet De Grønne 6,3%

Kristelig Folkeparti 6,2%

Pensjonistpartiet 4,0%

Rødt 3,1%

Sosialistisk Venstreparti 2,8%

Bymiljølista 2,4%

Venstre 1,7%

Liberalistene 1,3%

Nabbetorp (58,9):

Arbeiderpartiet 38,1%

Fremskrittspartiet 12,6%

Høyre 12,5%

Miljøpartiet De Grønne 6,8%

Pensjonistpartiet 5,9%

Rødt 5,9%

Sosialistisk Venstreparti 5,5%

Senterpartiet 4,6%

Bymiljølista 4,0%

Kristelig Folkeparti 2,6%

Venstre 1,1%

Liberalistene 0,4%

Nordre Borge (53,9):

Arbeiderpartiet 34,0%

Fremskrittspartiet 14,8%

Senterpartiet 13,0%

Høyre 12,0%

Pensjonistpartiet 5,0%

Rødt 4,6%

Kristelig Folkeparti 4,5%

Miljøpartiet De Grønne 3,8%

Sosialistisk Venstreparti 3,8%

Venstre 2,4%

Bymiljølista 1,9%

Liberalistene 0,3%

Nylende (59,9):

Arbeiderpartiet 26,9%

Senterpartiet 23,7%

Fremskrittspartiet 18,7%

Høyre 11,4%

Pensjonistpartiet 4,4%

Sosialistisk Venstreparti 3,5%

Kristelig Folkeparti 3,2%

Bymiljølista 2,6%

Rødt 2,3%

Venstre 1,8%

Miljøpartiet De Grønne 1,2%

Liberalistene 0,3%

Nøkleby (53,8):

Arbeiderpartiet 42,7%

Fremskrittspartiet 15,2%

Høyre 12,7%

Rødt 5,5%

Miljøpartiet De Grønne 5,2%

Senterpartiet 4,1%

Bymiljølista 3,6%

Sosialistisk Venstreparti 3,6%

Pensjonistpartiet 3,5%

Kristelig Folkeparti 2,5%

Venstre 0,9%

Liberalistene 0,5%

Rekustad (52,9):

Arbeiderpartiet 35,1%

Fremskrittspartiet 14,4%

Høyre 12,4%

Senterpartiet 9,8%

Pensjonistpartiet 5,7%

Rødt 5,2%

Kristelig Folkeparti 5,2%

Miljøpartiet De Grønne 4,9%

Sosialistisk Venstreparti 3,2%

Bymiljølista 2,4%

Venstre 1,0%

Liberalistene 0,7%

Rød Kråkerøy (65,0):

Arbeiderpartiet 35,3%

Høyre 22,3%

Miljøpartiet De Grønne 9,5%

Fremskrittspartiet 8,6%

Senterpartiet 4,9%

Rødt 4,3%

Sosialistisk Venstreparti 4,1%

Pensjonistpartiet 3,7%

Kristelig Folkeparti 2,6%

Bymiljølista 2,6%

Venstre 1,8%

Liberalistene 0,3%

Sellebakk (48,3):

Arbeiderpartiet 40,3%

Fremskrittspartiet 17,6%

Høyre 9,6%

Rødt 6,7%

Senterpartiet 4,9%

Miljøpartiet De Grønne 4,4%

Sosialistisk Venstreparti 4,3%

Kristelig Folkeparti 4,1%

Pensjonistpartiet 3,6%

Bymiljølista 3,0%

Venstre 1,1%

Liberalistene 0,4%

Torsnes (61,1):

Arbeiderpartiet 34,6%

Senterpartiet 16,7%

Fremskrittspartiet 13,2%

Høyre 11,3%

Miljøpartiet De Grønne 8,6%

Kristelig Folkeparti 4,5%

Rødt 4,1%

Pensjonistpartiet 3,7%

Sosialistisk Venstreparti 1,8%

Bymiljølista 1,0%

Liberalistene 0,3%

Venstre 0,2%

Trara (60,8):

Arbeiderpartiet 36,1%

Høyre 17,2%

Fremskrittspartiet 9,7%

Miljøpartiet De Grønne 8,8%

Rødt 5,1%

Senterpartiet 5,0%

Sosialistisk Venstreparti 4,3%

Bymiljølista 4,3%

Kristelig Folkeparti 3,9%

Pensjonistpartiet 2,9%

Venstre 2,4%

Liberalistene 0,4%

Trosvik (57,5):

Arbeiderpartiet 39,3%

Høyre 15,7%

Fremskrittspartiet 12,8%

Miljøpartiet De Grønne 6,1%

Senterpartiet 6,1%

Sosialistisk Venstreparti 4,7%

Rødt 4,0%

Pensjonistpartiet 3,2%

Kristelig Folkeparti 2,8%

Bymiljølista 2,5%

Venstre 2,2%

Liberalistene 0,7%