Nyheter

«Nygård blir sittende - men på en litt lavere ordførertrone»

KOMMENTAR: Jon-Ivar Nygård (Ap) beholder ordførerkjedet, MDG har fått gjennombruddet og Lino Lubiana (Krf) har blitt bønnhørt om vekst for småpartiene – men dessverre ikke for eget parti.

###

Tomm Pentz Pedersen
journalist og debattansvarlig

Nedturen som Arbeiderpartiet har fått over hele landet gjorde også utslag på antallet stemmer i Fredrikstad. Fallet fra første meningsmåling slo til, men ikke så kraftig som tallene fra siste måling utført av Sentio Research for Fredriksstad Blad. Jon-Ivar Nygård (Ap) beholder ordførerkjedet – men må vie mer tid til samarbeid.

LES OGSÅ: Mot et rødere Fredrikstad

Høyre, Fremskrittspartiet, Krf og Venstre faller i oppslutning, og som ventet får både Rødt, Pensjonistpartiet, SV og Senterpartiet økt oppslutning – i tillegg får Bymiljølista en marginal økning. Tallene gjenspeiler til en viss grad landet for øvrig, hvor regjeringsslitasje også kan merkes på lokalvalgene. Forskjellen sammenlignet med landet for øvrig er at velgerne i Fredrikstad møter et tydeligere Arbeiderparti lokalt og ikke minst en populær, synlig og solid ordfører i Jon-Ivar Nygård.

Tross fall i oppslutning er det ingen grunn til å tro at arbeidet LO har gjennomført for et fortsatt rødgrønt flertall også har gitt resultater i dette valget. Varslersaken, sykehjemnedleggelser og snart oppstart av bomring rundt Fredrikstad river ikke Jon-Ivar Nygård (Ap) ut av ordførerstolen. Selv med en kraftig nedgang for Fredrikstad Arbeiderparti på siste meningsmåling ser det ut til at Nygård står støtt.

Marianne Kristiansen i Pensjonistpartiet (Pp) kan smile bredt, tydelige standpunkt i forhold til antallet sykehjemsplasser og skole har gitt resultater. Det er usikkert hvor mye flaggingen av nei til bompenger har slått ut på oppslutningen til Pensjonistpartiet. Bjørnar Laabak (Frp) har sagt klart fra at bomringen skal vekk, og at det ikke blir noe samarbeid med Høyre hvis ikke partiet også sier nei til bomring rundt Fredrikstad. Vi har tidligere stilt spørsmålstegn ved om velgerne har tillit til partiets gjennomføringsevne til å fjerne bomringen, svaret kom med mandagens tall – et solid fall i oppslutning. Tilliten blir sannsynligvis ikke større når Frps Bjørnar Laabak nå har gått over til å bruke ord som «nedskalering av bomringen» og ingen oppstart av Bypakke Nedre Glomma fase II. Hvorvidt alle velgere har oppfattet Frp-budskapet slik betviler vi.

Bompenger er en vanskelig sak for mange partier, noe som er best og enklest beskrevet med statsviter Jonas Stein sine ord i et intervju med VG. – Bompengesaken er fryktelig vanskelig fordi det er en ja-nei-sak!

Som vi har kommentert tidligere har Fredrikstads bompengeaktivist Kirsti Nelvik ledet en protestaksjon som har blitt et «lydløst bomopprør på vent». Noen sporadiske demonstrasjoner og gule vester i frontruta har ikke skapt størst oppmerksomhet rundt innføringen bompenger – snarere tvert imot. Når aksjonsgruppa, selv om de ikke har vært mange, tilsynelatende etter innfallsmetoden «stormer» inn på folkemøter gagner det ikke saken de jobber for. Facebook-gruppa Nei Til Bomring Rundt Fredrikstad har i overkant av 9.000 medlemmer – det burde ha vært en «skattekiste» for bompengemotstandere – hvis oppslutningen hadde blitt forvaltet riktig. Men når Nelvik selv skriver: «Det er ikke dette valget som blir en vekker for partiene. Det er valget om to år som blir artig. Da har bomringene hatt effekt hos folket» – vel, like defensivt som å holde Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) utenfor Fredrikstad. Noe som ville ha medført noe mer «støy» for Jon-Ivar Nygaard (Ap), og noen flere organiserte tilhengere til Bjørnar Laabaks forslag om å rive ned bomstasjonene, før de har blitt tatt i bruk. Når det er sagt skal vi være glade for at FNB ikke er med å «fargelegge» Fredrikstad-politikken etter dette valget.

For første gang på 126 år ser det ut til Venstre ryker ut av Fredrikstad bystyre. «Det grønne partiet» mister garantert stemmer til parti-raketten Miljøpartiet De Grønne (MDG). Overraskende klarer Bymiljølista å holde posisjonen mot partiet som dobler seg i hovedstaden. Valget har blitt et nasjonalt gjennombrudd for MDG, som har blitt større og framstår bredere i sin politikk.

Det blir en ny utfordring for gruppeleder Atle Ottesen og ordfører Jon-Ivar Nygård når maktbalansen forskyves og samarbeidspartiene ikke kun «skal bli hørt på» men også ha gjennomslag for sine saker – med SV og ikke minst Rødt som har en mer radikal profil. Det er fortsatt uvisst om MDG Fredrikstad vil gå i samarbeid med rødgrønn side. Selv om MDG er et blokkuavhengig parti, velger likevel de fleste lokallagene å samarbeide med partier til venstre. Vi vet ikke om Jon-Ivar Nygård (Ap) hanket inn MDG-samarbeidet for tidlig tirsdag kveld, eller om det allerede har vært noen forpostfektninger, han uttalte i alle fall: «Det ser ut til å bli et solid rødgrønt flertall i Fredrikstad, men det er bevegelse på rødgrønn side i partiene SV, MDG og Rødt». At MDG kommer til å stille harde krav er det ingen tvil om.

Samtidig er det viktig for lokaldemokratiet og en lokalpolitisk debatt at Fredrikstad Arbeiderparti må klatre et trinn ned fra tronen – dermed ser det ut til at Krf-leder Lino Lubiana har blitt bønnhørt. Han mente Fredrikstad Arbeiderparti har hatt for stor makt og ikke trenger å argumentere for egen sak – han ba også om at småpartiene skulle bli større. Det hjalp for de fleste småpartiene, men dessverre ikke for Krf.

LES OGSÅ: 
Valgvakene i Fredrikstad
80 prosent av Viken-stemmene sier: Dødt løp mellom Høyre og Ap
Lange stemmekøer helt på tampen