Nyheter

Fredrikstad på sykehjemsbunnen

Blant de ti største bykommunene havner Drammen og Fredrikstad på bunnen hva gjelder sykehjemsdekning for innbyggere over 80 år.

IKKE NOK PLASSER: Jorunn Molnes (her snart 93) i samtale med Maria Grimstad på Torsnes sykehjem i februar i år. Fredrikstad kommer dårlig ut på oversikten over sykehjemsdekningen for folk over 80 år.