Nyheter

Over 50 år gammel tidskapsel skjulte verdifull mynt

Kobberskrinet som ble støpt inn i grunnmuren da gamle Onsøyheimen ble bygget på slutten av 60-tallet, var så godt forseglet at det måtte åpnes med makt.

– Dette skulle være et historisk dokument for ettertiden, og det har det også blitt, som man så da det ble åpnet, sier Sigvald Oppebøen til Demokraten.

Han var kommunens bygge- og prosjektleder da gamle Onsøyheimen ble oppført i 1968/69, og det var han som plasserte de ulike gjenstandene og papirene i kobberskrinet og forseglet det, før det ble støpt inn i grunnmuren som en tidskapsel.

###

Sigvald Oppebøen (i midten) er mannen bak tidskapselen. Her i prat med leder for helse- og velferdsutvalget i Fredrikstad kommune, Arne Øren (til venstre) og ordfører Jon-Ivar Nygård.

Mangfoldig innhold

Inntil fredag var han den eneste som visste hva skrinet, som ble reddet da sykehjemmet ble revet i 2015, inneholdt. Noe av det hadde han faktisk også glemt selv.

– Jeg husket ikke hva som lå i konvolutten jeg hadde skrevet mitt eget navn og «privat» utenpå, så det var også spennende for meg, humrer Oppebøen.

Fredrikstad-ordfører Jon-Ivar Nygård fikk det ærefulle oppdraget å åpne kobberskrinet, som var behørig dekket med kitt i alle kanter for å unngå at innholdet ble skadet. Da han omsider fikk åpnet det ved hjelp av brekkjern, kunne han avsløre for de fremmøtte hva som hadde ligget skjult i over 50 år.

– Det var veldig mye forskjellig. Alt fra byggesaksdokumenter for godkjenning av bygget og plantegninger, til en hilsen til vår tid fra de som var til stede på grunnsteinsnedleggelsen for gamle Onsøyheimen i november 1968, forteller Nygård til Demokraten.

Daværende prosjektleder Oppebøen hadde også lagt ved en egen hilsen, der han hadde skrevet ned noen ord om gården som lå på tomta hvor Onsøyheimen i sin tid ble reist, og kopier av dokumenter og tegninger fra området datert til midten av 1700-tallet. Også avisutklipp fra Demokraten som omhandlet byggeprosjektet hadde fått plass i skrinet.

Les også: Snart spadestikk for nye Onsøyheimen (Demokraten+)

###

Det var stor interesse rundt hva tidskapselen kunne skjule. Blant annet ble det avdekket fotokopier av tegninger og dokumenter over tomta og området fra 1700-tallet.

Voldsom verdivekst

Sist, men ikke minst hadde han plassert to konvolutter med mynter fra byggeåret i tidskapselen.

– Det mest spennende var kanskje at det myntsettet som lå i skrinet, visstnok inneholder en 2-øring som er verdt mellom 40 og 50.000 kroner, sier Jon-Ivar Nygård med et smil.

– Dette er kanskje penger som kunne kommet godt med i kommunekassa?

– He he, det er vel neppe sånn at det første vi gjør er å selge den mynten. Den har nok høyere affeksjonsverdi enn den har salgsverdi for oss, sier Nygård.

Les også: Kjenner du igjen politikerne som unge?

###

Denne 2-øringen fra 1968 skal i dag være anslått til å ha en verdi på mellom 40 og 50.000 kroner.

Skal vises fram

Han er klar på at kommunen nå må sørge for at både skrinet og innholdet blir vist fram for allmenheten.

– Dette må tas vare på, og kanskje plasseres et sted i nye Onsøyheimen – enten utstilt eller på annet vis, fastslår ordføreren.

Det er en gest Sigvald Oppebøen setter pris på.

– Det er bare morsomt. Nå er dette kommunens eie, og det er opp til dem å gjøre det de ønsker med den, sier den pensjonerte bygge- og prosjektlederen.

PS! I tidskapselen ble det også funnet et budsjett for byggingen av gamle Onsøyheimen, som viste at kostnadene ble beregnet til 3,24 millioner kroner. Det nye sykehjemmet som skal oppføres samme sted er til sammenlikning beregnet å koste nesten 500 millioner kroner.

Mer fra Dagsavisen