Nyheter

Ber ordførerkandidatene prioritere barnefattigdom: – Mer forebygging, ikke bare reparasjon

Til tross for en rekke nye tiltak de siste årene, er andelen barn i Fredrikstad som lever i husholdninger med vedvarende lavinntekt stadig økende. Hege Stormorken ved Barnas stasjon oppfordrer kommunens politikere til å komme tidligere på banen.

– Vi er opptatt av å forebygge fattigdom, eliminere konsekvensene og ikke bare gå inn for å reparere etterpå. Gjennom oss får familier tilgang på brukte klær, ferietilbud og foreldrekurs, men i et avtalt løp med en individuell oppfølgingsplan. Du kan ikke bare komme innom oss, hente tøy og gå igjen, sier Stormorken.

Hun er virksomhetsleder ved Blå Kors-tilbudet Barnas stasjon, en av flere ideelle og frivillige aktører i Fredrikstad som jobber med utfordringer relatert til barnefattigdom. I 2018 bisto de nærmere 80 familier fra rundt om i kommunen.

– For alle oss ideelle aktører – om det er Barnas Stasjon, Røde Kors, Hjelp oss å hjelpe, Kirkens Bymisjon eller Frelsesarmeen – handler det om å bli verdsatt med noe mer enn et klapp på skuldra. Kommunepolitikerne må få oss inn i en handlingsplan eller budsjettpost, når de ser at de vil trenge tjenestene våre også de neste årene. Det ville hjulpet oss til å bruke mye mer tid på familiene og endring, i stedet for å sitte og søke på midler, sier hun.

Les også: Hvordan har du hatt det i sommer?

– Hårreisende

Tall fra Bufdir viser at andelen barn som lever i familier med vedvarende lavinntekt i Fredrikstad har økt fra 13,2 prosent i 2013 til 16,9 prosent i 2017.

Stormorken mener noe av det første som bør gjøres for å bøte på dette, er å sørge for at barnetrygden ikke beregnes som en del av inntekten.

– At de som går på sosialstønad mister barnetrygden, er hårreisende. Det kan ikke Fredrikstad kommune være bekjent av. Hvis disse familiene hadde fått barnetrygden i tillegg, ville man automatisk fått flere av dem ut av barnefattigdommen. Dette er ett av få virkemidler som er opp til hver enkelt kommune, flere andre har gjort det, og da syns jeg man bør ta seg råd til det her også, sier hun.

Samtidig peker hun på sosial boligpolitikk, og at kommunen bør få fortgang i arbeidet med å spre kommunale boliger til flere områder.

– Det kan bli fordommer rundt å bo i bare ett område. Da kan det være en idé å ikke ha en stor blokk med lavinntektsfamilier, men en tomannsbolig her og en leilighet der. At man kartlegger litt hvor det mangler kommunale boliger, og hvor det er plass på skoler. Det samarbeidet mellom ulike sektorer savner jeg litt, og tenker at politikerne bør legge føringer for, sier Stormorken.

Gratistiltak

Ordfører Jon-Ivar Nygård (Ap) ramser opp en rekke tiltak som er innført i Fredrikstad kommune for å motvirke barnefattigdom – blant annet gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO, ferietilbud og et eget fond med midler til lokale prosjekter. I tillegg nevner han fritidsklubbene og en rekke gratisarrangementer ved bibliotekene og St. Croix-huset.

Men til tross for alt dette er altså barnefattigdommen i Fredrikstad økende, en utvikling som bekymrer ordførerkandidatene fra både Arbeiderpartiet og Høyre.

– Åpenbart er det behov for en enda tidligere innsats, og det er derfor vi ønsker å etablere et eget barneteam som kan fange opp og følge opp disse utfordringene helt fra helsestasjons-nivå, til barnehage og skole, kommenterer Nygård.

– Det er viktig å huske på at det ikke er barna som er fattige her, men at de har foreldre med lav inntekt. Veldig ofte henger dette sammen med at en eller begge ikke er i arbeid, noe som igjen henger sammen med utdanningsnivå. Derfor er dette en krevende utfordring, som fordrer langsiktig arbeid, mener Truls Velgaard (bildet).

Truls Velgaard høyre

FOTO: Erik Wiggo Larsen

Lyttende

Høyre-toppen mener skolene i Fredrikstad allerede jobber godt med denne utfordringen.

– Samtidig er det viktig med både enkeltlærere og sterke fagmiljøer som ser den enkelte eleven, og derfor er vi i Høyre opptatt av å ha sosiallærere, rådgivere og helsesykepleiere som kan fange opp dette tidlig.

Når det gjelder de konkrete oppfordringene fra Barnas stasjon svarer Velgaard slik:

– Regjeringen har varslet at de vil fremme en modell som tar bort barnetrygd fra inntektsberegningen, og den støtter vi. Vi har lenge arbeidet for å styrke det ideelle og frivillige arbeidet innenfor sosialsektoren i Fredrikstad, og det skal vi fortsette med. Vi vil også ta med oss punktet om økt spredning av kommunale boliger.

Les også: Slik sørger de for at alle har et fritidstilbud

Delvis enig

Også Jon-Ivar Nygård er på glid med tanke på sosial boligpolitikk og barnetrygd.

– Vi har bedt administrasjonen utrede et forslag på at barnetrygden ikke lenger skal føres som inntekt. Det krever finansiering, men vi er mer enige i dette enn tidligere.

– Vår politikk er allerede å kjøpe opp kommunale boliger i flere deler av kommunen, også sett i sammenheng med nye boligprosjekter. Men samtidig kan vi ikke bare kvitte oss med de boligene vi allerede har, så dette er heller ikke gjort over natta, legger han til.

Ordføreren kan imidlertid ikke love gjennomslag for mer forutsigbar økonomisk støtte til de ideelle aktørene.

– Jeg kan forstå at de ønsker dette, men vi kan ikke garantere tilskudd over tid. Vi er nødt til å ha en rettferdig fordeling av midlene, og derfor må vi ha en søknadsbasert ordning, sier Nygård (bildet).

ordfører Jon-Ivar Nygård

FOTO: Ida Drønen

– Arbeid er nøkkelen

De to duellantene er enige når det kommer til hva som er det viktigste forebyggende tiltaket.

– Vi må selvfølgelig prøve å bøte på dette på kort sikt også, og noe av det mest sentrale da, er å sørge for at foreldrene kommer i arbeid, sier Velgaard.

– Det å skape flere arbeidsplasser er en nøkkel til å begrense og bekjempe fattigdom. Dette er en sammensatt oppgave som blant annet handler om å lykkes med integrering, få ned andelen som dropper ut av videregående skole og tilby flere lærlingplasser. Der har vi gjort en jobb gjennom at vi stadfester i vårt innkjøpsreglement at tilbydere skal ha lærlinger, og at vi i tillegg har doblet antall lærlingkontrakter de siste årene, supplerer Nygård.

Les også: Frp stiller bompengekrav til Høyre

Frivillig vs. offentlig

Ifølge Velgaard er barnefattigdom ett av politikkområdene der det er størst enighet på tvers av den politiske aksen.

– Om jeg likevel skal trekke fram en ulikhet, er det at høyresiden nok er mer opptatt av å bruke de frivillige organisasjonene i dette arbeidet, mens venstresiden har større fokus på å løse det gjennom det offentlige velferdssystemet, sier Høyres ordførerkandidat.

Det er ikke Jon-Ivar Nygård helt enig i.

– Vi har økt bevilgningene til frivillige formål over helse- og sosialbudsjettet gjennom hele den inneværende fireårsperioden, kontrer Ap-toppen.

Tilbake ved Barnas Stasjon håper virksomhetsleder Hege Stormorken at politikerne nå tar med seg oppfordringene deres, også etter valget.

– Dette handler om hvor mye penger som brukes på forebygging. Jeg forstår dilemmaene, men jeg mener barna er framtida. Da må vi satse der, og gjøre det vi kan gjøre rent økonomisk først og fremst, slutter Stormorken.

Nyeste fra Dagsavisen.no: