Nyheter

Bomfast ordfører Jon-Ivar Nygård

Ikke undervurder folkets røst – det ulmer bak den elektroniske brikka i frontruta! Slipp Ambjørnrødbeboerne innenfor bomringen, skriver Demokratens Tomm Pentz Pedersen i lørdagens leder.

Debatten om innføringen av bomring i Fredrikstad skaper naturlig nok fortsatt stort engasjement. Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) har ikke etablert seg i kommunen, for øvrig et parti lokal bompengeaksjonist Kirsti Nelvik tar avstand fra – med bakgrunn i at dette er et ensaksparti.

Les også: Flere bedrifter får økonomiske utfordringer når bomringene åpner i november (Demokraten+)

Som vi tidligere har kommentert, fremstår det likevel overraskende at Nelvik med aksjonsgruppa Nei Til Bomring Rundt Fredrikstad etter vår oppfatning er tilnærmet passiv i den lokale offentlige debatten. Ja, det trommes nå sammen til en aksjon neste torsdag hvor målet er å vise støtte til beboerne på Rolvsøy som ønsker bommene fjernet – men hvor er Nelvik & Co. når 3.000 beboere på Veum, Ambjørnrød og Krabberød om snaue tre måneder blir «utestengt» fra dagligdagse gjøremål uten autogiro til en aktiv bombrikke.

Ambjørnrødbeboer Stein Lohrmann gikk tidlig hardt ut på debattsidene og mente at bystyret måtte rette opp urimelige og kanskje også utilsiktede konsekvenser av finansieringsordningen. Ordfører Jon-Ivar Nygård (Ap) unngår bevisst å delta i diskusjonen om plasseringen av bomstasjonen ved Kvernhuset skole. Hans engasjement begrenser seg til når boligområdene på Veum får en matbutikk i nærmiljøet.

Leder: Flytt bommen ved Kvernhuset skole!

Åpningsdatoen i midten av november for veistrekningen Simo–Ørebekk, et prosjekt som hittil er kostnadsberegnet til 920 millioner kroner, er også starten for bompengeinnkreving i Fredrikstad. I utgangspunktet kunne man tenke seg at forsinkelsen for oppstart av bomringen ble «en lykke» for Arbeiderpartiet – først ti uker etter valget. Men selv om bomprotestantene ikke står i full fyr, ulmer det godt bak det elektroniske oblatet i frontruta.

Rådmannen har vært klar på at plassering av bomstasjoner ved kommunegrensa ikke vil gi nok inntekter til planlagte prosjekter. Nygård bør ikke undervurdere folkets røst – slipp Ambjørnrødbeboerne innenfor bomringen.