Nyheter

Vi vil ha flere muligheter for barna i Fredrikstad

Over 100.000 barn bor i fattige familier i Norge i dag. Utseende- og kroppspress øker, og mange barn har ikke penger til fritidsaktiviteter, som å spille fotball eller øve musikk.

Vian Hamalaw
7. kandidat for Fredrikstad SV

Jeg, og SV, vil at alle barn skal ha muligheter til å delta i flere aktiviteter, uavhengig av om barna bor i fattige eller rike familier.

Fredrikstad SV vil ha:

* Flere gratis fritidsaktiviteter og gode møteplasser.
* Prøve ut en ordning med gratis kulturskole og gi kulturskolen større plass i grunnskolen.
* Opplevelseskort til alle barn mellom 5 og 18 år.
* Flere små aktivitetsanlegg i nærområdene og flere grønne friområder.
* At barnetrygd ikke regnes som inntekt for dem som mottar sosialhjelp.

Fredrikstad vil få flere glade barn enn før, fordi barna kan ha flere muligheter til å leve gode liv.

Barn lever i et forbrukssamfunn. Noen familier har ikke penger til å kjøpe dyre merkeklær, kjøpe nytt når klær blir ødelagt, eller betale for at barna kan være med på aktiviteter. Hvert år som går blir det flere barn i fattige familier i Norge.

Forskning viser det mange vet – at barn i fattige familier har færre venner og blir oftere mobbet. De går sjeldnere i bursdagsselskap, og de inviterer sjeldnere med seg andre hjem.

Vi vil samarbeide med organisasjoner i vår kommune om å ha billigere fritidsaktiviteter, og vi vil synliggjøre kommunens ordning om å støtte dem som ikke har råd til å betale for fritidsaktiviteten selv. Vi håper at andre partier vil være med.

Alle barn – uavhengig av familiens økonomi - bør ha muligheten å være en deltaker og oppleve mestring.

Vi kjemper for de mange, ikke for de få.