Nyheter

– Må få velgerne til å forstå at Viken handler om dem

Forrige fylkestingsvalg i Østfold resulterte for første gang i nyere tid i at færre enn halvparten avga stemme. Her er listetopp Tonje Brenna i Viken Ap på sitt 51. kommunebesøk for å hindre en skrekkreprise.

FREDRIKSTAD-BESØK: Listetopp i Viken fylkeskommune, Tonje Brenna (Ap) var torsdag på rundtur i Fredrikstad med ordfører og partifelle Jon-Ivar Nygård.

Viken fylkeskommune blir svær, med sine over 1,2 millioner innbyggere fordelt på 24.593 kvadratkilometer. Nettopp størrelsen, og avstandene mellom de mange ulike kommunene og tettstedene, er ett av ankepunktene mot regionreformens mange motstandere. Det gjør det ikke nødvendigvis lettere å få folk til å engasjere seg i Viken og det forestående fylkestingsvalget 9. september.

– Lar andre bestemme for deg

Deltakelsen i fylkestingsvalget her i Østfold i 2015 var rekordlav. Færre enn halvparten av de stemmeberettigede avga stemme, noe som ikke hadde skjedd i Norge i nyere tid.

– Det er ikke tvil om at det blir krevende å løfte valgdeltakelsen, og kanskje spesielt på fylkesnivå. Men stemmer du ikke selv, lar du andre bestemme for deg – i viktige saker som skole, kulturtilbud og kollektivtransport, sier Tonje Brenna, Aps toppkandidat til å bli historiens første Viken-ordfører.

LES OGSÅ: Fredrikstad kommunes demokratiguider er på plass (Demokraten+)

Viken angår deg

Torsdag fikk hun en omvisning og en innføring i Fredrikstad av partifelle og ordfører Jon-Ivar Nygård. Brenna opplyser til Demokraten at hun fra januar til nå har besøkt samtlige av de 51 kommunene som vil utgjøre Viken fra 1. januar 2020.

– Smiske-reising?

– Nei, ydmyk-reising. Jeg vil bli kjent med de mange ulike kommunene og enda flere tettstedene og bygdesamfunnene, som alle har sitt særpreg og sin sjarm. Jeg har forståelse for dem som mener at regionen vår blir for stor, men jeg tror vi løser det gjennom gjensidig respekt mellom bygd og by og ved å fordele ressursene rettferdig, sier Brenna.

LES OGSÅ: Disse partiene vil kjempe om Fredrikstad-velgernes gunst

– Hvordan skal dere klare å engasjere velgerne som ikke føler seg hjemme i sitt nye fylke?

– Det blir vår oppgave som folkevalgte å få velgerne til å skjønne at Viken handler om dem. Det er mye som henger sammen i Viken, selv om mange peker på store avstander. Gode kollektivtilbud er jo veldig mange opptatt av, og det er det Viken sin oppgave å gi. Det er også Viken som skal levere videregående opplæring. Derfor er det viktig å gi folk påminnelser om rettene og pliktene demokratiet gir, og det er i år å stemme ved to valg. Det er kanskje enda viktigere nå i Viken enn noen gang før, sier Brenna og Nygård.

Bygge kunnskap

Fredrikstad-ordføreren påpeker et allerede utstrakt samarbeid om Intercity og bypakker, i byområder og i den nye regionen.

– Per nå blir Nedre Glomma det største byområdet med Fredrikstad og Sarpsborg samlet sett, og i det ligger det mye makt. Men da må folk stemme, poengterer Nygård.

Han er også opptatt av lokalpolitikernes mulighet og plikt til å bygge lokalkunnskap blant fylkeskandidatene.

– En rosa og en blå

Brenna sier hun fikk et godt inntrykk av Fredrikstad.

– Jeg har fått en tur med den beryktede byferga fra Gamlebyen til sentrum, mens Jon-Ivar har pekt og tegnet og forklart om blant annet hvor sjørøvere har bodd, vist meg biskopboligen og små og store prosjekter langs brygga. Byen ser ny og flott ut fra elva, og jeg skjønner hvorfor Fredrikstad er en prisvinnende by innen byutvikling, skryter hun.

Brenna fikk senere en tur til Hanco kafé, hvor ordføreren og de ansatte fikk anledning til å vise frem et tilbud til ungdom som faller utenfor. Siden sto Grønli og det lokalt foretrukne stasjonsområdet i Intercity-utbyggingen for tur.

– Nå er det bestemt at det blir Viken, og da må vi kjempe for det som blir viktig for oss, hva gjelder blant annet infrastruktur og kollektivtransport, som at buss og tog må henge sammen. Vi skal stå på og holde fast ved at Intercity-satsingen må fortsette, sier Nygård, før Brenna avslutter:

– Husk da, på vei inn i stemmelokalet, at du må levere både en rosa og en blå stemmeseddel.