Nyheter

«Engstelse for utslipp av radioaktive stoffer»

Med stor engstelse registrerer jeg at det i disse dager sendes ut en høring om søknad om endrede vilkår, samt utslipp av radioaktive stoffer ved Borge Pukkverk Deponi, skriver Marianne Kristiansen.

Marianne Kristiansen
1.kandidat Pensjonistpartiet

Saken gjelder at eierne av deponiet, Ødegaard As, søker Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet om muligheten til å endre sine tekniske løsninger med våtdeponi, og i stedet gå over til en mer tradisjonell deponeringsmetode hvor sigevann ledes til lavpunkt og ut av deponiet.

LES OGSÅ: Naboer får hjelp – politikerne ber direktorat se på avfallsdeponiet i Borge

Ødegård As vil derfor søke Fredrikstad kommune om en påslippsavtale for å slippe ut det rensede vannet på kommunalt nett, og i denne forbindelse søkes det om mulighet for utslipp av de radioaktive stoffene cesium-137, bly-210, radium-226, thorium 230 og 232, uran 234, 235 og 238. Alle stoffer det på ingen måte er å leke med.

Lest denne? «Det eneste som hjalp oss til å få stanset bussen var at flere og flere ropte stopp, stopp»

Som 1. kandidat for Pensjonistpartiet, må jeg derfor si meg svært skeptisk til at en slik endringstillatelse skal kunne godkjennes. Vi vet fra før at Fredrikstad kommune – av noen grunn – ligger svært høyt på alle statistikker over krefttilfeller, og vi kan da rett og slett ikke utsette våre beboere for ytterlige strålefare.

I stedet må vi gjøre alt som står i vår makt for å få stoppet et slikt endringsvedtak, og Pensjonistpartiet lokalt vil i alle fall være blant dem som sender negative signaler til departementet for at en slik endring skal kunne godkjennes.

Høringen som foreløpig bare har blitt sendt til noen få, vil seinere bli kunngjort i våre lokalaviser, men Pensjonistpartiet oppfordrer alt nå alle til å engasjere seg i denne saken før høringsfristen går ut 30.august, slik at man ikke sover i timen i denne viktige saken.  Her må rett og slett Fredrikstad-samfunnet stå sammen mot farlig stråling!