Nyheter

«Svøm Fredrikstad - til alle kommunens skoleelever»

Pilotprosjektet kommer på overtid og må snarest oppskaleres til å bli en permanent ordning for alle skolene i Fredrikstad, skriver Tomm Pentz Pedersen på lederplass.

Tomm Pentz Pedersen
journalist og lederskribent

Fra skoleåret 2017/18 ble det obligatorisk å gjennomføre en ferdighetsprøve i svømming for elever på 1.- 4. årstrinn. Utdanningsdirektoratet forklarer at ferdighetsprøven skal bidra til: At skolens svømmeopplæring er i tråd med læreplanen, elevene får god underveisvurdering som fremmer læring og mestring og at lærerne kan kartlegge elevenes læringsutbytte, justere opplæringen underveis og sette inn nødvendige tiltak på et tidlig tidspunkt. Øvelsene tar utgangspunkt i kompetansemålene i læreplanen for kroppsøving.

DEBATT: «Sammen for en bedre skole»

I en serie artikler tidligere i år satte vi fokus på svømmeopplæringen i Fredrikstad-skolene. Ikke overraskende viste vår gjennomgang stor variasjon i både antall timer i basseng og når skolene begynner med svømmeopplæring. Som vi kunne fortelle i forrige uke lanserer nå Fredrikstad kommune et pilotprosjekt for å løfte 4.-klassingenes svømmeferdigheter. Dette etter at flere skoler har meldt bekymring for elevenes måloppnåelse i bassenget.

Vi vil tro at manglende kompetanse i forbindelse med svømmeopplæring har vært den største utfordringen for flere Fredrikstad-skoler – og at det ikke er økonomisk begrunnet eller mangel på eget basseng som nå har medført bekymring fra virksomhetslederne. Fornuftig nok har kommunen inngått et samarbeid med Kongstensvømmerne.

Dessverre har vi hatt flere tragiske drukningsulykker de siste årene, senest i fjor sommer. Pilotprosjektet kommer på overtid og må snarest oppskaleres til å bli en permanent ordning for alle skolene i Fredrikstad – ikke bare seks utvalgte skoler. Vi er kjent med at elever på Begby barne- og ungdomsskole i løpet av ti års skolegang har hatt et antall bassengtimer som lett kan telles på én hånd – ergo burde ikke mangelfull svømmeopplæring komme som en overraskelse.

Nå er vi i gang – bevilg nødvendige midler!

LES OGSÅ: «Viktig med mulighet for arbeidsskygging»