Nyheter

«Når vi ser hvordan kommunen har forvaltet dyrket mark, bør det nå ringe noen bjeller»

Hvem har ansvaret? Bonden? Kommunen? Arealplanleggerne? Politikerne? spør Lise Thorsø Mohr (Sp) i dette debattinnlegget.

Lise Thorsø Mohr
2. kandidat Senterpartiet ved høstens kommunevalg

Senterpartiet har på en måte hittil hatt et eierskap til matjorda og jordvern. Det ser nå ut til at dette kan endres til stor glede for oss alle. Matjorda angår oss, uansett hvilken politisk retning du tilhører. Matjorda er IKKE politisk i utgangspunktet og burde ikke være det.  Vi snakker om matproduksjon for byens befolkning. Gudebergjordet er som jeg ha skrevet tidligere «Fredrikstads IKEA jorde». Forskjellen er likevel betydelig. IKEA jorde var på 70 daa. Gudebergjordet er på hele 320 daa. Vi har flere forskjeller. IKEA jorde i Vestby er eid av en privat grunneier. Gudebergjorde er eiet av Fredrikstad kommune. Hva så? Det stiller kommunen i et helt annet ansvar for å sikre matproduksjonen i egen kommune.

LES: Småpartiene engstelige for planene på Gudebergjordet

Når vi ser hvordan kommunen har forvaltet – eller mangel på forvaltning – av dyrket mark, bør det nå ringe noen bjeller. Gudebergjordet ble omdisponert til et fremtidig utbyggingsområde for ca tredve år siden. Heldigvis har det skjedd en stor oppvåkning siden den gang. Vi har skaltet og valtet med våre tre prosent matjord i vårt land. Uten at noen har hevet øyenbrynene i særlig grad. Før nå. Det er et helt annet fokus på nedbygging av matjord i dag. Heldigvis. Hvem har ansvaret? Bonden? Kommunen? Arealplanleggerne? Politikerne?

Alle de ovennevnte har et ansvar. Byens befolkning må stole på at beslutningstakere forstår alvoret. Vi snakker ikke om vår genererasjon, kanskje heller ikke neste. På lik linke med miljøet, er forvaltningen av matjorda like viktig for fremtiden.

Det er kommunevalg til høsten. Gudebergjordet vil bli gjort til en kampsak hos KrF, Venstre, MDG og Sp. Det kunne vi lese for et par dager siden.

LEDER: «Gudebergjordet på Østsiden under sterkt press»

Jeg savner uttalelser fra Ap, Høyre og FrP. Jeg ber om at disse tre politiske partier tilkjennegir hvilke planer de har for denne matjorda. Per i dag er det som sagt et «fremtidig utbyggingsområde» i nåværende arealplan. Det finnes ingen andre hindringer enn politisk vilje til at dette endres status tilbake til LNF (landbruk, natur, og friluftsliv).

Vi må også ha med i denne debatten følgende. Vi står overfor store tap av matjord ved den forestående Intercity dobbeltspor utbyggingen, også i Fredrikstad. For å oppnå et bedre totalregnskap for matjorda, er Gudebergjordet svært viktig å bevare.

I forslaget tilden nye arealplanen for Fredrikstad foreslås det grønne lunger. Mange grønne lunger. Gudebergjordet er grønt. Det produseres mat til melkekuer. Det er økologisk. Hva mer kan man ønske seg?

Jeg, og mange andre imøteser svar fra Ap, Høyre og FrP. Parolen er: «Vi freder Gudebergjordet til evig tid».

DEBATT: «Tilby konseptet AlmenBolig+ til unge i Fredrikstad»