Nyheter

«Velgerne bestemmer om bomringen skal stå i 20 år»

Vi mener Rolvsøyveien kan forbedres på en annen måte enn det det som er planlagt, skriver Bjørnar Laabak.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Bjørnar Laabak
Ordførerkandidat Fredrikstad Frp

Det eneste partiet i bystyrene i Sarpsborg og Fredrikstad som har stemt mot bomring er Frp. Bypakkene planlegges og vedtas av lokalpolitikerne. Flere byer har nå stanset egne bypakker og bomringer fordi belastningen for innbyggerne blir for stor. Vi i Frp mener, og har ment, at Bypakke Nedre Glomma må nedskaleres til noe helt annet enn det som ligger i dagens planer, og vi mener det er mulig å unngå bomringen rundt Fredrikstad.

Flertallet i bystyrene har bestemt at Bypakke Nedre Glomma skal gjennomføres. Foreløpig kostnadsberegning er 12,3 milliarder 2018-kroner. Hovedsatsingen er sykkelveier, gangveier og kollektivtiltak. Det er grunn til å tro at kostnaden til syvende og sist vil nærme seg 20 milliarder.

LES OGSÅ: «Vi må klemme ut ungen – så tar vi det derfra!

I Fredrikstad blir det bommer i Veumveien, Seut, Fredrikstadbrua og tre bommer ved Råbekken. Innkrevingen starter når veistrekningen Simo – Ørebekk åpnes for trafikk, etter planen høsten 2019, i Sarpsborg er planen 2022. Prisen er satt til 30 kroner (2018) per passering for personbiler og taksten indeksreguleres årlig. Planen er at bomringen skal stå fram til 2042 (Kråkerøybommene skal avvikles i 2026). Med bombrikke blir det belastet for maks 70 bompasseringer per kalendermåned.

Frp har stått fast på at bomringen vil medføre en for stor belastning for svært mange husstander. Med 30 kroner inntil 70 ganger i måneden per bil kan kostnaden bli nær fire tusen kroner per måned for husstander med to biler eller så mye som 50 tusen i året. Dette vil endre hverdagen til mange.

Hva mener Fredrikstad Frp om Bypakka? Vi mener Rolvsøyveien kan forbedres på en annen måte enn det det som er planlagt, vi kan følge eksisterende trasé fra Råbekken til Sarpsborg. Det er mulig å utvide veien på begge sider slik at vi oppnår bedre framkommelighet, og det er mulig med forbedring av eksisterende gang- og sykkelfelt. Rolvsøysund bru har tre kjørefelt i dag og det kan innføres reversible felt slik at det kan være to felt i retning med størst trafikk. Dette kan utføres med statlige, fylkeskommunale og kommunale midler uten bomring.

LES OGSÅ: «Politikere og byråkrater har ikke fulgt med i timen når det gjelder bompenger»

Nye bruer over Glomma kan bygges uavhengig av bomring. De kan finansieres isolert og omkjøringsmulighet uten bompenger er mulig ved å benytte dagens bomfrie veier.

Prosjektene vei og jernbane gjennom byen vil bli samordnet. Frp mener veien fra Simo og gjennom byen ikke skal bygges som firefelts vei på bilistenes bekostning. Bilistene får ikke glede av prosjektene da utvidelsene er planlagt som kollektivfelt. Videre mener vi havnevei for tunge kjøretøy mellom Øra og E6 kan realiseres med egen finansiering.

Frp mener det er mulig å stanse Bypakke Nedre Glomma i nåværende form. Innkrevingen fra høsten er vedtatt, men kan stanses dersom bystyrene gjør et nytt vedtak om stans i gigantutbyggingen. De to mulighetene som finnes er at flere partier vil være med på et nytt vedtak, og den andre muligheten er at Frp blir store nok til å stanse bomringen.

Av 62 tusen stemmeberettigede ved lokalvalget i 2015 valgte 31 tusen å ikke stemme. 87 prosent stemte på partier som har stemt for bomring. Nå må innbyggerne ta ansvar og si i fra i valget 9. september dersom de vil at bomringen skal skrinlegges! Det er flertall i bystyret som skal til for å endre vedtaket om bomring.

Godt valg!

Mer fra: Nyheter