Nyheter

«Tilby konseptet AlmenBolig+ til unge i Fredrikstad»

Når ikke lokalpolitikere tar initiativ og setter boliger for unge på dagsorden blir det verre og verre å løse inngangsbillett, skriver Demokratens Tomm Pentz Pedersen i dagens leder.

Innfør Oslo-modellen i Fredrikstad nå; Innsats for leiebolig, etablererbolig og leie til eie-boliger,skriver Tomm Pentz Pedersen.

Tomm Pentz Pedersen
journalist og lederskribent

Oslo kommune presenterer nå en modell som skal gjøre det enklere og rimeligere for førstegangsetablerere.  Som Dagsavisen har omtalt planlegger byrådet i Oslo en modell med tre muligheter: Innsats for leiebolig – leietaker får lavere leie mot enkle vedlikeholdsoppgaver. Etablererbolig – kommunen bygger og selger boliger, beholder en andel som gjør at markedsprisen forholdsmessig blir lavere. Leie til eie-boliger – Husleien blir nedbetaling av boliglånet og på sikt kan leietakeren dermed få mulighet til å kjøpe boligen. Modellen Oslo har tatt utgangspunkt i er hentet fra prosjektet AlmenBolig+ i Danmark. Boligene er del av et fellesskap hvor du bidrar med ulike oppgaver på eget område og i fellesområder. «Førstegangsutleie» skjer ved loddtrekning. Danske AlmenBolig+ bygger også enkle modulboliger. Prisen blir lav men du må selv sette opp skillevegger i boligen.

Som vi tidligere har omtalt på denne lederplass utviklet Sandnes kommune i samarbeid med OBOS en modell som skal gjøre det lettere for unge å komme inn på boligmarkedet. «Leie-til-eie» er konseptet, hvor 70 prosent av boligen selges og boligkjøper finansierer kjøpet med fem prosent egenandel. I løpet av fem år skal boligkjøper betale ut OBOS og blir dermed hundreprosenteier.

Les også: Eiendomsutvikler har kjøpt dette huset for 4,9 mill (Demokraten+)

Selv for boligbyggelagskonsernet OBOS vil ikke en slik modell bli mer enn en skisse på tegnebordet hvis ikke kommunen stiller tomt til disposisjon – og gir betalingsutsettelse på deler av kjøpesummen. Boliger til førstegangsetablere som ikke klarer å innfri dagens krav til egenkapital har i beste fall blitt noen sporadiske «flopper» her i Fredrikstad. For å dekke både nåværende og framtidige boligbehov er sannsynligvis modellen med tre valgmuligheter den som også bør etableres i Fredrikstad. Men uten lokalpolitikere som tar initiativ og setter dette på dagsorden vil det bli verre og verre å løse inngangsbillett – hittil har det vært stille.