Nyheter

«Bomring med sosial profil»

Gratis innfartsparkeringer og shuttlebusser på utsiden av sentrum er tiltak som ikke belaster privatøkonomien - og vil føre til mindre bilbruk i sentrum, skriver Erik Skauen i Miljøpartiet De Grønne Fredrikstad.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Erik Skauen
1.kandidat Miljøpartiet De Grønne Fredrikstad

Byvekstavtalen skulle bli redningen for mer buss til folket. Byvekstavtalen skulle også gi Nedre Glomma friske midler til å iverksette flere andre gode tiltak slik at Bypakka Nedre Glomma skulle kunne klare å innfri hovedmålsettingen – «nullvekst i privatbilisme».  Dette fordi Fredrikstad og Sarpsborg ønsker å ta klimaansvar samtidig som luftforurensningen i begge byene er helseskadelig på grunn av store trafikkmengder.

På vårparten kunne vi lese i Sarpsborg Arbeiderblad at det er fare for utsettelse av byvekstavtalen for Nedre Glomma på ubestemt tid. Konsekvensen av dette vil først og fremst gå utover menneskene som benytter seg av sentrum i både Sarpsborg og Fredrikstad. Blant annet ved at det ikke vil satses på mer eller billigere buss før denne avtalen er på plass. I rettferdighetens navn må vi her nevne at politikerne i Fredrikstad har vedtatt gratis buss i tre måneder når bomringen blir en realitet. Og det er jo en bitteliten fin start.

LES OGSÅ: «Vi må klemme ut ungen – så tar vi det derfra!»

Det som derimot er ganske sikkert er at bomringen kommer. Og bomringene kommer til å innhøste frisk kapital til Nedre Glomma fra oppstart. Miljøpartiet De Grønne har hele tiden undret seg over hvorfor ikke en viss andel av disse midlene kan benyttes til tiltak som har en sosial profil fra dag én, eksempelvis mer og billigere buss til folket. Og med denne nye usikkerheten rundt byvekstavtalen, blir det en enda mer aktuell problemstilling.

Det er også greit å være klar over at bomringen vil innkreve godt over ti milliarder kroner i løpet av perioden den skal være operativ. I dag er alle midlene primært avsatt til nye veier og mer asfalt og ingenting til buss eller ferjer. Er det greit?

I Fredrikstad blad 5. mars 2019 kan vi lese om flotte planer om å etablere innfartsparkeringer på utsiden av bomringen rundt Fredrikstad sentrum. Det er bra. I artikkelen står det videre at det skal være p-avgift for disse plassene. Og at det er tenkt at eksisterende bussruter kan benyttes. Er dette et tiltak som er godt nok? Både med hensyn til økonomisk belastning for brukeren (p-plass avgift og bussbillett) og opplevelsen av effektivitet. Vi i De Grønne ønsker at vi legger bedre til rette for befolkningen.

Derfor vil vi i De Grønne nok en gang  belyse hvordan noe av bompengene bør benyttes. Vi ønsker å igangsette dette samtidig som bomringen blir operativ:

  1. Gratis innfartsparkeringer på utsiden av sentrum.

  2. Sette i drift  gratis shuttlebusser med høy frekvens fra innfartsparkeringene inn til sentrum. Dette bør være et gratis busstilbud.

Dette er tiltak som mange kan nyte godt av og det belaster ikke privatøkonomien. Samtidig som det vil føre til mindre bilbruk inn til sentrum. Som igjen vil føre til mindre trafikk, som vil bedre fremkommelighet for de som må benytte seg av bilen, varebilen eller lastebilen. Og det vil kunne forbedre luftkvaliteten vår drastisk, ettersom en omdisponering av bompengene kan erstatte privatbilismen med svært gode kollektivløsninger - og gode parkeringsmuligheter i randsonen av byene.

Miljøpartiet De Grønne ønsker tiltak som gjør det enkelt for folk å velge miljøvennlige løsninger. Vi mener at disse tiltakene kan være med å hjelpe til et stykke på vei.

Mer fra: Nyheter