Nyheter

Kommunen ga åtte dagers anbudsfrist – i jula

I flere år skal kommunen ha forberedt en prosess for å finne nye anbydere til å drive Visit Fredrikstad & Hvaler. Da kunngjøringen kom, hadde interessentene kun åtte virkedager inne i jula på seg til å innlevere søknad.

– Jeg kan ikke se at kommunen har anstrengt seg nevneverdig for å finne fram til selskaper som kan være interessert i å drive turistkontoret for Fredrikstad og Hvaler. Såpass ærlige må vi være.

Det sier Høyres gruppeleder Truls Velgaard til Demokraten etter at han i torsdagens formannskapsmøte stilte ordfører Jon-Ivar Nygård (Ap) flere kritiske spørsmål til hvordan anbudsprosessen ble gjennomført.

Les også: Velgaard forsvarar politikerlønninger

Fra 14. des til 3. januar

Blant annet ville Velgaard vite hvorfor kommunen lot interessentene få en frist fra 14. desember til 3. januar – det vil si kun åtte virkedager – på og innlevere anbudsdokumentene.

– Jeg ville vite hva årsaken er til at man ikke valgte en lengre frist for påmelding og et annet tidspunkt enn rett oppunder jul, om hensikten skulle være å tiltrekke seg best og flest mulig søkere, gjentar Velgaard overfor Demokraten. Han utdyper videre:

– Høyre mener det er svært viktig at kommunen opptrer korrekt i denne saken, ikke bare for å tilfredsstille krav som Lov om offentlige anskaffelser stiller, men fordi Fredrikstad kommune som største eier har et troverdighetsproblem dersom man kan oppfattes å gi fordeler til eller i verste fall subsidiere eget selskap. Driften av byens destinasjonsselskap er svært viktig, og det bør være hevet over enhver tvil at selskapet som vinner anbudet er det best kvalifiserte, ikke det som av gammel vane har gjort jobben eller der Fredrikstad kommune selv er største eier. Man bør ta seg god tid med anbudet og sikre at potensielle aktører både innen- og utenbys får anledning til å melde seg, poengterer Truls Velgaard.

– Hva kan du si om driften av Visit Fredrikstad og Hvaler slik det fungerer i dag? Er det ikke godt nok?

– Jeg kan ikke ta stilling til hvorvidt de gjør en god eller en dårlig jobb. Jeg er bare opptatt av at kommunen får levert de beste tjenestene for pengene vi sprøyter inn, sier H-gruppelederen til avisen.

Les også: Tommelen ned for riving av Kniple gård

Kun to selskaper

Truls Velgaard stilte også dette spørsmålet til ordfører Nygård:

– Anser ordføreren at Fredrikstad kommunes troverdighet kan trekkes i tvil når man som tilbyder av en tjeneste velger kortest mulig frist, ikke offentliggjør i pressen og eneste søker er et selskap der kommunen selv er største eier?

Velgaard:- Juridisk sett har nok kommunen sitt på det tørre ettersom det er kalenderdagene, og ikke bare virkedagene som teller. Men jeg vil likevel hevde at kommunen ikke akkurat har lagt seg i selen for å skape mest mulig blest om turistkontor-selskapet vårt, understreker H-talsmannen.

I formannskapet svarte rådmann Nina Tangnæs Grønvold slik på vegne av ordføreren:

– Rådmannen vurderte påmeldingsperioden som tilstrekkelig, da det ikke krevde noe forarbeid fra leverandørenes side. Det var to selskaper som meldte sin interesse. Kun ett selskap – Visit Fredrikstad Hvaler AS – deltok på konferansen. Det andre selskapet – et reklamehus fra Vestfold – meldte fra om at de ikke ønsket å stille likevel.

Om hvorvidt troverdigheten til kommunen kan trekkes i tvil, uttalte rådmannen dette:

– Først og fremst er det viktig å påpeke at rådmannen i anskaffelsesprosessen ønsker å tiltrekke seg flere leverandører. Problematikken i markedet er at det er få eller ingen leverandører til slike oppdrag.

Rådmannen har analysert leverandørmarkedet og finner ikke aktuelle leverandører utover Visit Fredrikstad Hvaler AS. Det var årsaken til at invitasjonen til leverandørkonferansen også ble utlyst i Europa. Man ønsket å se om det fantes utenlandske leverandører som kunne påta seg oppdraget.

Bransjen består stort sett av lokale «destinasjonsselskaper», ofte organisert som foreninger og med lokale bedrifter som medlemmer/eiere. Rådmannen har ikke funnet noen som har som forretningsidé å tilby tjenester utover sitt eget lokale område.

Rådmannen vurderer Doffin som den rette portalen å utlyse slike oppdrag i. De som har som forretningsidé å tilby tjenester til kommuner og regioner vil normalt abonnere på meldingstjenester som varsler dem når aktuelle oppdrag blir utlyst. De leverandørene som ikke overvåker Doffin er trolig ikke i markedet for slike oppdrag, hevdet rådmannen.

Truls Velgaard:– Jeg kan ikke si jeg er beroliget. Hadde kommunen annonsert dette oppdraget bredt og gitt interessentene et større handlingsrom enn jul, nyttår og noen få dager til så er nok sjansen stor for at vi hadde hatt noe mer enn bare et selskap fra Vestfold som sågar trakk seg.

Les også: Hjerteskjærende brev til kommunen

Mer fra Dagsavisen