Nyheter

«Fredrikstads «Ikea-jorde» er fire ganger større enn i Vestby»

DEBATT: Fredrikstad kommune er byens største bonde. Med sine 2500 dekar matjord som forpaktes av mange aktive bønder i kommunen, er disse arealene svært viktige for mat- og fôrproduksjon.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Lise Thorsø Mohr
Leder i fellesutvalget for bondelagene i Fredrikstad og Hvaler

Fellesutvalget for bondelagene i Fredrikstad og Hvaler arrangerte nylig et stort debattmøte på Litteraturhuset i Fredrikstad. Tema var landbruk de neste fire årene og de fleste politiske partier satt i panelet og ble utfordret på dette tema.

Som arrangør var vi svært fornøyde med den positive holdningen alle de fremmøtte partiene hadde til landbruket i Fredrikstad. Det som vi også merket oss spesielt var svarene vi fikk i forhold til jordvern. Dette vil føre til en stor innskjerping for å ta matjord ut av produksjon kommende år. Samtlige politiske partier var også klar over de nasjonale målene på 4.000 dekar pr år. Etter vår mening er dette et altfor høyt tall. Det er en annen debatt. Den kommer!

Ut i debatten ble Gudebergjordet trukket inn. Det er Fredrikstads «Ikea-jorde». Forskjellen er størrelsen. Gudebergjordet er mer enn fire ganger så stort som IKEA jordet i Vestby! Tror virkelig Fredrikstad kommune at vi i primærnæringen, og byens befolkning som er opptatt av matproduksjon vil sitte rolig og se på at dette skjer? Vi er fullstendig klar over at dette har vært regulert som et fremtidig utbyggingsareal i mange, mange år. Vi er også fullstendig klar over at det i forslag til ny arealplan kan føres tilbake til LNF (Landbruk, natur og friluftsliv). Selv om kommunen har trukket dette arealet inn i sitt kommunale eiendomsselskap, har kommunen «hånden på rattet» og kan endre planstatus. Når som helst. «Ikea-jordet» var på ca.70 dekar, Gudebergjordet er på 320 dekar. Det vil vekke stor nasjonal oppmerksomhet hvis Fredrikstad kommune bygger ned dette.

Vi var mange som reagerte sterkt på ordfører Jon-Ivar Nygårds endelige kommentar til saken. «Det skal bygges! det skal ikke endres på min vakt». Foreligger det planer allerede som ikke vi vet noe om? Avslutningsvis ønsker vi også å informere om at dette jorde er lagt om til økologisk produksjon. Noe kommunen bifaller, for å oppnå det nasjonale målet på femten prosent.

Kampen om Gudebergjordet har egentlig ikke startet. Det skjer nå.

LES OGSÅ: «Pensjonistene må med, minstepensjon på 13.000 kroner holder ikke»

Mer fra: Nyheter