Nyheter

«Får alle fosterhjembarn det tilsynet og oppfølgingen de har krav på nå?»

DEBATT: Det er ikke usannsynlig at vi må starte et innbyggerforlag som sier at administrativ leder i skole, ferje, og barnevern bør fratre, skriver talsperson for Rolvsøys venner, Jan-Egil Johansen

Jan-Egil Johansen
talsperson Rolvsøys venner

Jeg mistenker ikke lokalpolitikerne for å fatte vedtak som de vet ikke blir fulgt opp av administrasjonen. Jeg mistenker ikke at ikke lokalpolitikerne etterspør handling ut i fra vedtak de gjør i bystyret. Skulle vi hatt lokalpolitikere som ord-dribler i vedtak eller lar være å etterspørre handling av vedtak så har vi i tilfelle et kjempe demokratisk problem.

Det er ikke usannsynlig at vi må starte et innbyggerforlag som sier at administrativ leder i skole, ferge, og barnevern bør fratre.Et sted, kun ett sted, i hele Fredrikstad har folket sammen krevd ferje; Rolvsøy. Kun et sted har ikke fått ferje, og det er Rolvsøy.

Det er ikke ukjent for noen at Fredrikstad kommune har hatt store utfordringer med en del av sine administrative ledere. Noe som også Fredriksstad Blad har forlangt må bli en slutt på. Demokraten har også belyst flere saker. Jeg tror vi må si at det sannsynligvis er snakk om at flere ledere i administrasjonen i Fredrikstad kommune også har et «duglighetsproblem».

Det ser vi komme til utrykk ikke gjennom handlinger men mangel på handling. Å se bort fra bystyre sine vedtak eller drøye prosesser er alvorlig. Det er kun ett innbyggerforslag - der mange hundre signerte - for ferje i Fredrikstad. Det samme stedet har så langt blitt oversett tross av at Bystyret har fattet vedtak om at stedet skal være med i videre planer. Det er ca. fem år siden innbyggerforslag om ferje i Rolvsøy ble gjennomført.

Andre saker som ikke er fulgt opp er vedtak i bystyret, som støttet innbyggerinitiativet, om Gratis Varm Skolemat, men der bystyret sa at kommunen skulle jobbe for at Staten skulle dekke den økonomiske siden. Ingenting er blitt gjort for å følge opp vedtaket etter hva Rolvsøys Venner vet.

Administrasjonen er ene og alene ansvarlige for at man ikke har lagt fram planer for ferjer i/ til Rolvsøy ennå. Det kan kun tolkes som at man har liten vilje, overser bystyrevedtak eller er totalt udugelige.

Tre spørsmål stilles:

Til høyeste administrativ leder for ferje:

Hvilke ferjeplaner har blitt lagt fram til vedtak for lokalpolitikerne som viser til ferjesatsing i Rolvsøy?

Til høyeste administrativ leder skole:

Hva har dere gjort konkret overfor staten angående Gratis Varm Skolemat?

Til høyeste administrativ leder barnevern:

Får alle fosterhjemsbarn det tilsynet og oppfølgingen de har krav på nå? Jeg håper det er jeg som er den udugelige og skriver feil, for det er mye mer alvorlig om det er dere som er udugelige eller ikke følger opp det dere skal.

LES OGSÅ: «Det er betenkelig at de øverste lederne i barnevernet og kulturetaten ikke har tatt grep tidligere»