Nyheter

Kommunal leder granskes: 8 av 22 sa opp jobben på ett år

Hele åtte av 22 ansatte ved en avdeling i Fredriksad kommunes kulturetat sa i løpet av 2017 og 2018 opp sine stillinger. Årsak: Samarbeidsproblemer med virksomhetslederen.

Bilde 1 av 3

På ny rystes kommunen av en omfattende varslersak hvor tema er mobbing, trakassering og forfølgelse. Mens 12 av 14 ansatte ved en barnevernsavdeling sa opp sine stillinger i løpet av 2016 som følge av misnøye med sjefen, skal åtte av 22 medarbeidere ha forlatt sine arbeidsplasser i kulturetaten med samme begrunnelse.

LES OGSÅ: Misnøye med avdelingsleder i barnevernet (Demokraten+)

«Skar seg fra dag én»

Demokraten får nå bekreftet at kommunens eksterne varlslingssekretariat – i praksis advokatselskapet Pricewaters Coobrand – har mottatt en omfattende rapport om hendelsene i den aktuelle kulturavdelingen.

– Jeg setter stor pris på at Demokraten tar tak i disse forholdene. Vi har hatt og har delvis fortsatt et arbeidsmiljø som har gått helt i grus som følge av de mange konfliktene med virksomhetslederen. Når mer enn en tredel av kollegene har forlatt oss på bare ett år er det på tide politikerne kommer på banen. Jeg sier dette fordi virksomhetslederens overordnede virker lite interessert i å ta grep, opplyser en ansatt i Kultur-, miljø- og byutvklingsseksjonen.

LES OGSÅ: Varsler om bot til kommunen: – Ingen straffes egentlig (Demokraten+)

Demokraten har intervjuet tre av de åtte som har sagt opp sine jobber. En av eksmedarbeiderne sier det slik:

– Noen mennesker er rett og slett ikke egnet til verken å samarbeide eller langt mindre lede andre. Et slikt eksempel på en sjef fikk vi for tre år siden her på «kultur». En kan si det skar seg fra dag én, hvor vedkommende tilkjennega en forskrekkelig holdning til sine undersåtter. Vi ble jaktet på én etter én og satt opp mot hverandre etter splitt og hersk-metoden. Gjorde vi ikke som vedkommende sa, måtte vi regne med refs fra rådmannen. Helt uvirkelig, uttaler kilden.

– Sykmeldt et helt år

En annen som sa opp forteller:

– Snart ble folk sykmeldte i tur og orden. Og etter hvert kom oppsigelsene på løpende bånd. En av de som sa opp var sykmeldt et helt år før oppsigelsen ble innlevert. Oppsigelsen kom for øvrig på dagen. Sjefen skal nemlig ha uttalt at «hvis du ikke slutter så kommer jeg til å si deg opp». Ren mobbing! sier kollegaen til Demokraten.

– Hva gjorde de tillitsvalgte og virksomhetslederens overordnede?

– Den tillitsvalgte torde ingen å stole på ettersom vedkommende var en nær venn av virksomhetslederen. Etatsjefen fikk tidlig beskjed om problemene som bredte seg, men gjorde ingenting med saken før etter to år. Dette vil jeg si er det mest kritikkverdige; sykmeldingene florerte, folk sa opp mens både etatssjefen og rådmannen toet sine hender. Tenk bare hva dette har kostet kommunen og skattebetalerne. Noe slikt ville aldri skjedd i det private, poengterer mannen, som ser fram til PwC-granskernes konklusjon.

LES OGSÅ: Krise i barnevernet (Demokraten+)

– Kan ikke kommentere nå

Overfor Demokraten erkjenner rådmann Nina Tangnæs Grønvold (bildet) at det pågår en arbeidsmiljøsak i kulturetaten som nå er løftet til varslingssekratariatet i Oslo:

BEKREFTER: Rådmann Nina Tangnæs Grønvold, som sier hun ikke kan kommentere saken nærmere nå.

– Men jeg kan ikke gi noen kommentarer til dette på nåværende tidspunkt. Jeg må heller få komme tilbake til saken senere, uttaler Grønvold under henvisning til at prosessen er pågående.

På spørsmål til kultursjef Ole-Henrik Holøs Pettersen, om hva han synes om at ansatte hevder han har brukt for lang tid på å ta grep i avdelingen, kommer dette svaret:

– Som arbeidsgiver har jeg av personalmessige hensyn ikke anledning til å kommentere denne saken i pressen. Jeg kan ikke si noe om dette foreløpig.

Ukjent med saken

Atle Ottesen (Ap) er som kulturutvalgsleder den politisk foresatte for etaten. Han avviser overfor Demokraten å ha kjennskap til store arbeidsmiljøproblemer og det faktum at PwC er koblet inn:

– Hvis det medfører riktighet at en tredel av de ansatte på en konkret avdeling i kulturetaten har sluttet som følge av arbeidsmiljøproblemer, så vil jeg gjerne høre mer om hva dette er. Dette vil jeg selvfølgelig interessere meg for. Men jeg har ikke hørt noe annet enn at det bare har eksistert noen mindre saker av mer generell karakter – uten at noen skal ha sagt opp, sier Ottesen (bildet).

Møte i Formannskapet i Fredrikstad. FOTO: ELISABETH SKOVLY. Atle Ottesen, Ap.

Heller ikke Lisbeth Kristiansen, leder for Fagforbundet i Fredrikstad kommune, har kunnskap om de ansatte som sa opp, hvorav flere er hennes medlemmer:

– Det kan være at den plasstillitsvalgte kjenner til dette. Men jeg er helt ukjent med at noen skal ha sagt opp jobbene sine, understreker Kristiansen.

Nyeste fra Dagsavisen.no: