Nyheter

«Overraskende grunnforhold?»

LEDER Bane NOR legger ned Østfoldkontoret og vil vurdere etablering igjen når prosjektene på Østfoldbanen er mer «modne».

Tomm Pentz Pedersen
journalist og lederskribent

I mars 2018 åpnet Bane NOR prosjektkontor i Fredrikstad. Oppgavene til de åtte ansatte skulle være å planlegge intercity-utbyggingen. Forrige uke var NRK først ute med meldingen om at Bane NOR legger ned Østfoldkontoret. – Vi beklager denne situasjonen og forstår at folk er frustrerte., skrev prosjektdirektør Stine Undrum i Bane NOR til NRK Østfold. Ifølge det statlige foretaket ble Fredrikstad-kontoret opprettet for prosjektet Haug-Seut i reguleringsplanperioden og man så for seg at byggestart var i sikte. Krevende grunnforhold medførte at reguleringsplanene stoppet opp i fjor sommer.

Med 4.400 ansatte, hovedkontor i Oslo og ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen er det ikke noe å si på Bane NOR sitt formål: «Sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur, effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling».

Vi kan likevel ikke slutte å undre oss over foretakets «forbauselse» rundt dårlige grunnforhold. I den opprinnelige traseen på strekningen Haug-Seut ble det oppdaget mye kvikkleire – grunnforholdene på strekningen Seut-Klavestad er også dårlige. Her skriver Sarpsborg Arbeiderblad at det rundt Rolvsøysund er 130 meter til fjell. Noe som har medført at prisen på strekningen har økt fra drøye 8 til nesten 30 milliarder kroner. På toppen av det hele kommer Sarpsborg-politikernes ønske om å avvike fra fremlagt trasé til fordel for en kulvert under Tunejordet – det betyr ytterligere 8 milliarder kroner i økte kostnader.

Til SA sier prosjektdirektør Stine Undrum: – Nedleggelsen av Fredrikstad-kontoret har ikke noe å gjøre med planene for Seut-Klavestad. Vi vil vurdere å etablere oss igjen når prosjektene på Østfoldbanen er mer modne.

«Modenheten» i prosjektet burde ha vært avklart på et mye tidligere tidspunkt. Utfordringer med dårlige grunnforhold i Nedre Glomma står i kø – både for jernbane og veiprosjekter!