Nyheter

Anbefaler millionsatsing for å sikre regionteater til Fredrikstad

Dersom kommune- og fylkespolitikerne gir tommel opp, etableres Østfoldteatret AS med hovedsete i Fredrikstad i løpet av 2019. – En historisk sak, mener kommunens kultursjef.

– Det er ingen overraskelse at vi har ønsket oss dette, men det har hastet litt, og jeg er imponert over jobben som har blitt gjort både av rådmannen og kulturetaten i kommunen og fra fylkeskommunen for å komme i mål i tide. Dette kommer til å bli et løft for hele Østfold, sier leder Atle Ottesen (Ap) i kultur- og miljøutvalget i Fredrikstad.

Det har i mange år blitt jobbet med å få på plass et regionteater i Østfold, men det var først i 2017 planene skjøt fart, blant annet som følge av et massivt opprør fra over 100 kulturaktører rundt om i fylket.

Les også: Uaktulet å lytte til andre kommuner som vil ha regionteateret

Selvstendighet

I fjor vedtok fylkeskommunen at scenekunstdelen av Østfold kulturutvikling skal skilles ut i et eget, frittstående teaterselskap, mye på grunn av kravet om dette fra bransjen selv.

Vedtaket ble fulgt opp med en dialog mellom fylket og Fredrikstad kommune, som er vertskommune for scenekunstvirksomheten i Østfold i dag, om et 50-50-eierskap i det nye teateret.

Onsdag kunne Ottesen og kultursjef Ole-Henrik Holøs Pettersen fornøyd presentere sine anbefalinger.

– Dette er en historisk sak, som dreier seg om mye mer enn teater på en scene. Hvis dette blir en realitet, får vi en statlig finansiert institusjon som bidrar med profesjonalitet og kompetanse innen scenekunst, og jeg er overbevist om at dette vil bidra positivt til hele miljøet, sier Pettersen.

– Det blir også første gang vi får et frittstående teater i Østfold, som får en armlengdes avstand til fylkeskommunen, og står selvstendig i sine valg og prioriteringer. Vi ser hvordan de andre regionteatrene i landet bidrar i samfunnsdebatten med aktuelle temaer, og nå åpner mulighetene seg for å få en slik aktør også her, legger han til.

Les også: – Nå tar vi et langt steg mot regionteater i Østfold

Betydelig investering

Saken skal nå opp til behandling i både kultur- og miljøutvalget og formannskapet i Fredrikstad, før bystyret og fylkestinget får det siste ordet 20. juni.

Dersom teaterdrømmen blir realitet, forplikter Fredrikstad kommune seg til å gå inn med 5 millioner kroner allerede neste år, og deretter en opptrapping til et årlig bidrag på 6,6 millioner kroner fra 2023.

– Det koster ganske mye, men hvis vi skal gjøre dette, må det gjøres ordentlig, mener Atle Ottesen.

– Hvis vi ikke gjør dette, sier vi nei til 6,6 millioner i årlig tilskudd fra fylket og 8,7 millioner fra staten. Da gir vi de midlene til noen andre, supplerer Pettersen.

Les også: Tre teatre i Viken kan gi kamp om den offentlige pengesekken (+)

Håper på statusløft

Målet for Østfoldteatret AS er at det på sikt skal få status som regionteater, noe som vil utløse et mye høyere statlig tilskudd.

– Det gjenstår en jobb, spesielt fra fylkeskommunen og stortingsbenken vår, med å jobbe inn dette teaterets viktighet og prinsippet om likebehandling med de andre regionteatrene i Norge. Dette vil i så fall bety rundt en dobling av det årlige bidraget fra staten, og et høyere totalbudsjett å gi scenekunst til folket for, sier Pettersen.

I første omgang vil teateret ha sin base i K60 på Værste, der scenekunsten også har sitt hjem i dag, gjennom Østfold kulturutvikling. Hvor det skal lokaliseres på sikt, er foreløpig uvisst.

Og selv om Fredrikstad blir hovedsete for det regionale teateret, skal tilbudet dekke hele dagens fylke.

– Det er viktig for Østfold at man har sterke regionale institusjoner som vi alle nyter godt av, slik man allerede har med Punkt Ø i Moss, og Det Norske Blåseensemble og Opera Østfold i Halden, sier Pettersen.

Mer fra Dagsavisen