Nyheter

Må til Sverige for «sunn» røyk

Selv om Stortinget i 2016 vedtok å oppheve forbudet mot salg av e-sigaretter med nikotin i Norge, er de fortsatt ikke å få kjøpt her. Det fører til økt grensehandel.

Ifølge rapporten «Tobakk i Norge» fra Folkehelseinstituttet, er det om lag 150.000 nordmenn som opplyser at de bruker e-sigaretter daglig eller av og til.

– De handler jevnlig nikotinholdig væske i utlandet, fordi regjeringen fortsatt ikke har åpnet for salg av e-sigaretter med nikotin i Norge, påpeker Norvald Heidel.

Han er administrerende direktør i det norske selskapet Nordic Light AS, som «spesialiserer seg på produksjon av e-sigaretter for røykeslutt».

Les reportasje:  – Som symbol har sigaretten aldri vært så effektiv som den er i dag (Dagsavisen+)

– Størstedelen av salget

Innkjøper Ylva Jansson i Gottebiten, som har sju butikker i Sverige, like ved grensen til Norge, bekrefter at e-sigaretter med nikotin er ettertraktet blant de norske kundene.

– Vi selger e-sigaretter i alle våre butikker. Hovedandelen av våre kunder er norske, så de står dermed også for størstedelen av salget av e-sigaretter, opplyser Jansson.

Disse norske produktene får du snart kjøpt i Sverige, men ikke i Norge.

Disse norske produktene får du snart kjøpt i Sverige, men ikke i Norge. Foto: Nordic Light

Folkehelseinstituttet bekrefter på sine nettsider at e-sigaretter og nikotinholdig væske «i hovedsak blir importert fra utlandet eller kjøpt fra utsalgssteder ved besøk i Sverige eller Danmark».

Det var i desember for to og et halvt år siden at Stortinget vedtok å oppheve forbudet mot salg av e-sigaretter med nikotin. Årsaken til at dette ennå ikke er blitt fulgt opp i praksis, er at EUs tobakksproduktdirektiv, som åpner for slikt salg, ennå ikke er blitt innlemmet i EØS-avtalen.

Da Dagsavisen var i kontakt med Helse- og omsorgsdepartementet om dette i februar, var tilbakemeldingen at man forventet en slik innlemmelse i løpet av 2019.

Avdelingsdirektør Jakob Linhave bekrefter nå at det fortsatt er slik at nordmenn som vil kjøpe e-sigaretter med nikotin og nikotinholdig væske, må gjøre dette i utlandet, fordi Stortinget ennå ikke har godkjent en innlemmelse av EUs tobakksproduktdirektiv.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Norvald Heidel, administrerende direktør i Nordic Light AS.

Norvald Heidel, administrerende direktør i Nordic Light AS. Foto: Nordic Light

Starter i øst

Nordic Light er blitt direkte rammet av at dette stortingsvedtaket lar vente på seg.

– Planen vår var egentlig å starte salget av våre produkter i det norske hjemmemarkedet før vi beveget oss ut i andre internasjonale markeder. Slik blir det nå ikke, opplyser Heidel.

I stedet har Nordic Light inngått en avtale med nettopp Gottebiten om salg av selskapets produkter.

– Det synes vi i utgangspunktet er leit. Vårt mål har hele tiden vært å bidra til røykeslutt, ikke svenskehandel, sier Heidel.

Les også: Kreftforeningen mener Listhaug ikke er skikket som folkehelseminister

Ylva Jansson opplyser at produktene til Nordic Light vil bli å finne i Gottebitens butikker fra begynnelsen av juni. «presis när sommerhandeln drar igång».

– Etter som det er stadig flere som slutter å røyke er e-sigaretter et veldig bra alternativ som mange har fått øynene opp for, konstaterer Jansson.

E-sigaretter er mindre skadelige enn tobakksrøyking, ifølge Helsenorge.no, «den offentlege nettstaden for innbyggarar i Noreg». Siden det ikke skjer forbrenning av tobakk i e-sigaretter, dannes ikke de samme skadelige stoffene som ved røyking av vanlige sigaretter. I vanlige sigaretter er andre stoffer enn nikotin de farligste, påpekes det også.

Helsenorge.no mener derfor at det er sannsynlig at den enkelte røyker vil få redusert risiko for helseskader ved å bytte ut vanlige sigaretter med e-sigaretter.

Les også: Stort sug etter snart lovlige e-sigaretter – dette bør du vite (Dagsavisen+)

– Regler som tillater salg

Helse- og omsorgsdepartementet har vist til «forsinkelser på EU-siden» og «en del interne prosesser på EU-siden som vi ikke har påvirkning på», som forklaringer på at tobakksproduktdirektivet ennå ikke er blitt innlemmet i EØS-avtalen. Med tanke på den positive helseeffekten e-sigaretter kan få for mange røykere, synes Heidel en slik vente og se-holdning er altfor passiv.

– Norske politikere skylder på EU, men alle land i EU har forlengst innført regler som tillater salg. I England gjennomføres det store kampanjer for å få røykere til å gå over til e-sigaretter, påpeker han.

Dagsavisen tok i mars kontakt med Den europeiske unions delegasjon til Norge, for å få avklart om norske myndigheter kan tillate salg av e-sigaretter med nikotin før tobakksproduktdirektivet er blitt innlemmet i EØS-avtalen. Nå har Dagsavisen fått svar fra relevante fagpersoner i Brussel.

Av svaret går det fram at det er opp til norske myndigheter selv om de vil tillate salg av e-sigaretter med nikotin før denne innlemmelsen finner sted.

Les også: Snart fjernes krav om askebeger på fly – tiår etter at røykeforbudet ble innført

Mer fra Dagsavisen