Nyheter

Fredrikstad med størst arbeidsledighet

Med sine 3,3 prosent arbeidsledighet blant innbyggerne, er Fredrikstad «på topp» blant de største kommunene i Østfold og Akershus i oversikten for april.

Fredrikstad har altså størst andel ledige i Nav-region Øst-Viken, blant kommuner som har 30.000 innbyggere eller mer. Hakk i hæl følger Sarpsborg og Moss med en arbeidsledighet på 3,2 prosent i samme periode. Askim har en ledighet på 3,1 prosent, Halden 3,0 og Rygge 2,3.

Til sammenligning har kommunen med størst arbeidsledighet i Akershus, Ullensaker, en ledighet på 2,9 prosent og deretter Skedsmo en ledighet på 2,4.

Økt ledighet i Østfold

Arbeidsledigheten i Østfold som helhet har økt i samme periode sammenlignet med april i fjor, men i tråd med prognosen, ifølge Nav.

I april er det registrert 4.175 helt ledige østfoldinger, 2,9 prosent av arbeidsstyrken. Det er en økning med 133 helt ledige fra april i fjor.

– Vi anslo noe økt ledighet for Østfold, og ledigheten for april er på forventet nivå. Det er viktig for arbeidssøkere å benytte flere jobbsøkerkanaler som sosiale medier og eget nettverk, ettersom vi vet at det ikke er alle jobber som blir offentlig utlyst, sier direktør Steinar Hansen i Nav Øst-Viken i en pressemelding.

Unge arbeidsledige

I Østfold er det 1.197 helt ledige under 30 år, 3,7 prosent av arbeidsstyrken og uendret fra april i fjor. 504 arbeidssøkere under 30 år deltar på tiltak, noe som er en økning med 134 tiltaksdeltakere fra april 2018.

Bruttoledigheten for unge under 30 år (helt ledige og arbeidssøkere på tiltak) tilsvarer 5,3 prosent av arbeidsstyrken og utgjør til sammen 1 701 personer. Bruttoledigheten økte med 8 prosent, fra april 2018 til 2019.

Årsaken er at flere unge deltar i arbeidsmarkedstiltak i Østfold i år, forklarer Nav, som bemerker:

Statistikken for april er i år oppdatert en uke senere enn i fjor. Det normale sesongmønsteret er at arbeidsledigheten synker på denne tiden av året. Oppdatering en uke senere vil isolert sett medføre lavere arbeidsledighet og større reduksjon i arbeidsledigheten enn uten en uke i differanse.

«I tillegg er statistikken denne gangen hentet kun en uke etter påske. Påske kan generelt medføre at det blir noe større usikkerhet i tallene enn vanlig», heter det.

Mer fra Dagsavisen