Nyheter

Naboer får hjelp – politikerne ber direktorat se på avfallsdeponiet i Borge

Et samlet formannskap ber nå Miljødirektoratet gjøre grundige vurderinger rundt Borge pukkverks deponi.

Etter forslag fra Ap, SV og Sp torsdag, gikk alle partiene i formannskapet inn for at Miljødirektoratet gjør grundige vurderinger av hva som er såkalt dimensjonerende nivå på grunnvannstanden rundt Borge Pukkverks deponi. Dette ifølge politikerne for å sikre våtdeponeringen av radioaktivt avfall mot avrenning i fremtiden.

– Jeg forstår ikke hvorfor det ikke har kunnet gå an å høre på lokalbefolkningen i denne saken. Hadde vi fått en søknad om deponering av alunskifer på vårt bord, ville en tillatelse aldri blitt gitt. Men det som har skjedd har skjedd. Derfor må vi nå kreve stopp inntil vi har fått nødvendige tilbakemeldinger fra Miljødirektoratet, uttalte Sps gruppeleder Hans Ek.

Det var i 2016 at Anita Vik (Frp) tok bladet fra munnen etter å ha blitt kontaktet av naboer av pukkverket, som hevdet at den deponerte alunskiferen kunne inneholde radioaktive stoffer.

Les også: Mener dette er et hån mot innbyggerne

En rekke møter

Etter avisoppslagene kom kommunens egen miljøvernetat raskt på banen, og krevde en grundig redegjørelse for den ikke omsøkte lagringen.

Det ble avholdt en rekke møter mellom kommunen og pukkverkseierne med sikte på å få til løsninger, som også næringsvirksomheten kunne bli fornøyd med. Naboene, lokalsamfunnsutvalget og bondelaget har imidlertid ikke slått seg til ro med prosessen.

Nå får de altså hjelp fra politikerne, som ifølge ordfører Jon-Ivar Nygård (Ap) ikke har det formelle ansvaret som forurensingsmyndighet i saken. Det er det Fylkesmannen og eventuelt de statlige miljøvernmyndighetene som har, ifølge Nygård.

– Underlig sak

Henning Aall (MDG) sa under behandlingen:

– Dette er blitt en underlig sak. Tre lokalsamfunnsutvalg har engasjert seg, og det er kommet en sterk faglig rapport fra Michael Heim ved NMBU, men man blir likevel ikke hørt. Vi har selv et forslag som likner på de rødgrønnes, og kommer derfor til å støtte det.

Også Høyres gruppeleder Truls Velgaard sluttet rekkene:

– Som politikere er vi ombud for innbyggerne. Her har vi en sak som har skapt mye uro og et stort engasjement. Dette må vi ta på største alvor. I så henseende er jeg skuffet over at rådmannen ikke har fanget opp signalene fra naboene på en bedre måte.