Nyheter

Anlegger dammer i Øra naturreservat

40 år etter at daværende miljøvernminister Gro Harlem Brundtland gikk i spissen for etableringen av Øra naturreservat, krones prosjektet med egne naturdammer.

RIKT FUGLELIV: I naturreservatet på Øra, hvor det nå skal anlegges dammer for å styrke fuglelivet ytterligere.