Nyheter

Kraftig nedgang i antall AAP-mottakere

Siden mars i fjor har det blitt over 20 prosent færre mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP) her i fylket, viser ferske tall fra Nav.

– Antall mottakere av AAP har det siste året gått mye ned som følge av regelverksendringene som ble innført 1. januar 2018. Reduksjonen i antall mottakere er i tråd med hensikten til regelverksendringene, men nedgangen er noe større enn forventet, sier direktør Steinar Hansen i Nav Øst-Viken i en pressemelding.

AAP er en stønadsordning som skal sikre personer inntekt i perioder de på grunn av sykdom eller skade har behov for hjelp fra Nav for å komme i arbeid.

Ved inngangen til 2018 ble både kravene for å få innvilget AAP, og for å få utvidet stønadsperioden skjerpet inn. Målet med regelendringene og de strengere kravene, er ifølge Nav å få flere mottakere av AAP tilbake i jobb raskere.

Les også: AAP-innstrammingen: Frykter hun ikke får fullført utdannelsen

Fortsatt over 7.000

Nye tall fra Nav viser altså at det blir stadig færre AAP-mottakere her i regionen. Ved utgangen av mars 2019 fikk 16.625 personer i Øst-Viken (Østfold og Akershus, med unntak av Asker og Bærum), noe som utgjør 3,6 prosent av befolkningen, stønaden. Dette er nesten 2.900 personer færre enn på samme tid i fjor.

Østfold er fylket i landet med størst reduksjon sammenlignet med 2018. 1.832 færre personer får AAP i fylket, noe som er en reduksjon på nærmere 21 prosent. Likevel er det fremdeles 7.181 østfoldinger (3,9 prosent av befolkningen) som mottar stønaden.

Psykiske lidelser og muskel-/skjelettlidelser er de vanligste årsakene til at folk her i fylket kvalifiserer til AAP.

Rømskog (2 prosent) og Hvaler (2,7 prosent) er de to Østfold-kommunene med lavest andel AAP-mottakere. I andre enden av skalaen finner man Eidsberg (4,4 prosent) og Sarpsborg (4,2 prosent). Fredrikstad har en AAP-andel på 3,7 prosent.

Les også: Lysbakken om Navs AAP-tall: – Akkurat det vi har advart mot og fryktet

4 av 10 har ventet lenge

Til tross for nedgang det siste året, blir det stadig flere nye AAP-mottakere – 679 personer i Øst-Viken bare i mars i år. Samtidig er avgangen større enn tilfanget, og i forrige måned var det 767 personer i regionen som ikke lenger fikk AAP.

40,8 prosent av AAP-mottakerne i Øst-Viken har mottatt stønaden i mer enn to år, og det er forventet at dette vil øke framover.

– Vi har et gunstig arbeidsmarked, og jeg vil oppfordre arbeidsgivere til å gi folk som står i fare for å falle utenfor arbeidslivet en sjanse. Nav kan tilby veiledning, økonomisk støtte og hjelp til å finne de riktige kandidatene. Vi står sammen med arbeidsgiverne og personer med nedsatt arbeidsevne om inkluderingsdugnaden, sier nav-direktør Steinar Hansen.

Mer fra Dagsavisen