Nyheter

Høyre mener sammenslåingsplanene for Gudeberg og Råkollen må skrotes

FAU og lokalsamfunnsutvalget på Gudeberg får helhjertet støtte fra kommunens største opposisjonsparti.

– Da vi sa ja til dette i utgangspunktet, var vi ikke klar over at det opereres med helt andre elevtallsprognoser i skolebruksplanen, enn det som er den faktiske situasjonen. Man kan si vi ga vårt ja på feil grunnlag, sier Inger Christine Apenes (H).

Hun er én av Høyres to representanter i planutvalget, som etter hvert skal få planen om sammenslåing av Gudeberg barne- og ungdomsskole og Råkollen skole opp til politisk behandling.

Vil se på alternativer

Tidligere denne uka har Demokraten skrevet om FAU og lokalsamfunnsutvalget (LSU) på Gudebergs bekymringer rundt planforslaget. Blant annet mener de skolen blir for trang, at det ikke tas høyde for fremtidig elevvekst og at trafikksituasjonen i området vil bli forverret.

– Det å bygge to skoler så tett oppå hverandre, uten muligheter for fremtidig utvidelse, mener vi er en enorm misbruk av penger, kommenterer Inger Christine Apenes.

– Ved dagens barne- og ungdomsskole er det trafikalt kaos allerede, og det vil bli mer dersom planforslaget gjennomføres. Vi har hele tiden sagt at vi må lytte til lokalsamfunnene i slike saker, og derfor mener vi det beste er å starte prosessen på nytt og se på alternativer, fortsetter hun.

– Råkollen isoleres

Apenes mener, i likhet med FAU og LSU på Gudeberg, at lokalene som i dag benyttes av Fredrikstad internasjonale skole (FRIS), bør tas med i vurderingen.

Kommuneadministrasjonen har imidlertid påpekt at dette bryter med den gjeldende skolebruksplanen, som sier at Råkollen bør plasseres i direkte tilknytning til en eksisterende 1.–10. trinn-skole.

– Hvis tanken er at Råkollen-elevene skal være så nært som mulig en annen skole og andre elever, så blir ikke dette ivaretatt av planene som nå foreligger. Her vil de bli isolert fra Gudeberg med en egen bygning og skolegård. Uansett bør derfor disse planene tygges om igjen, sier Apenes til dette.

Åpen for justeringer

Leder av planutvalget, Rune Fredriksen (Ap), er enig i at alle berørte parter skal lyttes til i saker av dette kaliberet.

– Det første jeg tenker er at det er viktig med en god medvirkningsprosess, slik at alle synspunkter blir hørt i prosessen. Det ønsker vi å legge til rette for i alle store reguleringsplaner, sier han.

Samtidig mener Fredriksen det blir vanskelig å restarte planprosessen når den har kommet såpass langt.

– Vi kommer ikke til å ta endelig stilling til dette før rådmannen kommer med sitt saksfremlegg. Det kan gjøres justeringer, men jeg ser ikke for meg at planutvalget vil be om at hele prosessen startes på nytt, sier utvalgslederen.