Nyheter

Skahjem advarer mot Grønli-stasjon: – Gigantisk pengesluk

Kostnadsoverskridelsene på Seut vil gjenta seg med full styrke dersom politikerne gjør alvor av ny jernbanestasjon på Grønli, hevder lokalhistoriker Svein Skahjem.

Bilde 1 av 2

– Her er det mellom 40 og 70 meter ned til fjell. Å bygge en stor jernbanestasjon med tilførselsveier og tunneler, hvor all bygningsmasse og infrastruktur skal stå på peler, vil resultere i et gigantisk pengesluk, advarer Skahjem, som på et privat initiativ har engasjert to geologer for å få bekreftet sin kunnskap om byens «underverden».

Fjellrabber og dype dalsøkk

Dersom Stortinget bevilger midlene til nytt dobbeltspor fra Fredrikstad til Sarpsborg etter at Fredrikstad kommune har ferdigbehandlet ny kommuneplan neste år, vil spaden for den nye stasjonen på Grønli kunne stikkes i jorda i 2024/25, ifølge prosjektleder Alf Louis Solvang i Bane Nor.

– Men det er veldig avhengig av politiske prioriteringer og slik sett noe vi ikke rår over alene, poengterer prosjektlederen.

Svein Skahjem kan forsikre om at spaden eventuelt må stikkes svært dypt:

– Store deler av Fredrikstad kjennetegnes av små sør-nordliggende, til dels bratte, fjell med små dalsøkk. I flere av disse dalsøkkene er avstanden ned til fjell betydelig. Det har ikke minst veivesenet fått erfare i forbindelse med byggingen av den nye Seutbrua som jo ligger mellom fjellene på Gluppe og Ørebekk. Her ble det som kjent flere hundre millioner i kostnadssprekk. De samme utfordringene vil dukke opp også mellom Grønlifjellet og forlengelsen av Bratlifjellet. Dybdene er store og bakken svært bløt. Det vil føre til uheldig vann-innsig på pelene. På Grønli ligger dessuten periodevis vannrike Tobiasbekken i rør. Den må flyttes dersom politikerne gjør alvor av å bygge stasjonen her, forklarer Skahjem.

– Er det med interesse i å bevare de 150–200 husene som ryker med i dobbeltsporutbyggingen du advarer mot Grønli?

– Jeg er naturligvis svært kritisk til at hele bymiljøer forsvinner. Men mitt anliggende i planleggingsfasen er økonomien. Økonomien i prosjektet vil ganske sikkert bli kraftig forverret under prosessen. Store overskridelser, trolig i mange hundremillionersklassen, vil mest sannsynlig bli resultatet. Dette må de folkevalgte ta innover seg, understreker Skahjem og fortsetter:

– Tiden vil vise at det var en stor feiltakelse. I dette tilfellet må man derfor ha et noe lengre perspektiv. Nå må man lære av problemene man har hatt ved Seutbrua de siste årene.

Skahjem mener politikerne bare har ett valg; å flytte den planlagte stasjonen inn på fast fjell:

– Hvis man absolutt skal bygge dobbeltsporet gjennom byen, så bygg stasjonen inn i Grønlifjellet. Det vil være det klokeste. Dette er jo et byggverk som skal stå her for all framtid. Og da bør setnings-problematikken unngås, råder Skahjem.

– Ingen underdrivelse

Prosjektleder Solvang mener Skahjem gir en riktig beskrivelse av Grønli-området.

– Det er ingen tvil om at utfordringene i bakken er store på Grønli. Vi har de siste to år gjennomført boringer der borte. Og det har, selv om variasjonene er store, vist seg at avstanden ned til fjell er mellom 40 og 60 meter flere steder.

– Hva sier du til Skahjems anslag for merkostnader?

– Å si at det utfordrende området Grønli kan fordyre prosjektet og den tilhørende infrastrukturen med flere hundre millioner kroner sammenlignet med en stasjon plassert på gode grunnforhold er nok ingen underdrivelse.

– Jobber Bane Nor med alternativer til Grønli?

– Vi har sett på flere varianter i Grønli-området. Men utfordringen er at stasjonen vil være svært plasskrevende og det er vanskelig å unngå dårlige grunnforhold sentralt i Fredrikstad. Derfor endte vi opp med Grønli som det mest egnede alternativet, slutter han.