Nyheter

Sender personlig SMS til pasienter

Hvis sykehuset brått får en ledig time, eller har behov for å gi en beskjed til en pasient som skal legges inn, kan medarbeiderne nå sende personlig SMS fra sykehuset til pasienter. - Dette er en kjempefordel, både for pasientene og oss, sier helsesekretær Nina Mo til sykehusets nettside.

Sykehuset Østfold har nå tatt i bruk SMS-portalen LINK Mobility for kommunikasjon med pasienter. Tjenesten gir medarbeidere i sykehuset mulighet til å sende bekreftelser på timeavtaler, beskjed om avlyste timer og annen viktig informasjon til pasientene.

Medarbeidere må velge en tekstmal som er forhåndsskrevet hvor de kan fylle inn poliklinikk, sted, dato og klokkeslett. Dette reduserer muligheten for feilinformasjon. Det er flere maler å velge mellom slik at meldingen kan tilpasses situasjonen og den enkelte pasient. SMS-tjenesten brukes kun til å gi pasienter beskjeder, og kan ikke besvares.

Stor nytteverdi

En stor fordel med SMS-tjenesten er at sykehuset får fylt opp ledige timer fort hvis det kommer avbestillinger. Noen pasienter har også behov for time raskt, og da tar et brev i posten for lang tid. Helsesekretærene Nina Mo og Christin Myrhaug-Johansen, er svært fornøyde med tjenesten.

- Vi opplever ofte at pasienter har behov for rask time. Da prøver vi å ringe, men opplever ofte at telefonen ikke blir tatt. Da sender vi en SMS og spør om pasienten kan ringe oss opp igjen. Dette fungerer veldig godt, sier helsesekretær Christin Myrhaug-Johansen.

Sikkerhet

Det er strenge krav til sikkerhet for bruk av SMS-portalen. Det skal ikke sendes SMS med sensitivt innhold eller medisinske opplysninger. Det forutsettes at medarbeidere som kommuniserer med pasienter via tjenesten setter seg grundig inn i føringer som er gitt for slik kommunikasjon.

- Det er også viktig at pasienter sjekker at mobilnummeret de har oppgitt til fastlege, legevakt eller til sykehuset, er det riktige. Mobilnummeret det sendes melding til, hentes fra pasientens journal, sier rådgiver Berit Olrun Andresen i dokumentasjonssenteret i sykehuset, som sammen med konsulent Siw Hanoa forvalter SMS-tjenesten.

Det er ikke slik at alle som arbeider i sykehuset har mulighet til å bruke SMS-tjenesten. Medarbeidere som har behov for tjenesten, må opprettes som personlige brukere med eget passord.

Automatisk påminnelse

I tillegg til at noen pasienter nå mottar personlig SMS fra sykehuset, sendes det automatisk SMS-varsling til alle pasienter som skal til planlagte konsultasjoner.  Slike SMS-varsler blir sendt automatisk fra de elektroniske pasientsystemene til pasientens telefon.

Automatisk varsling via SMS sendes til pasienten tre kalenderdager før avtalen, og er et tiltak for å øke fremmøteprosenten for planlagte konsultasjoner. Det sendes ikke SMS-varsel for planlagt heldøgns innleggelse.