Nyheter

Opptil 32 uker ventetid på viktig tarmundersøkelse

Pasienter som henvises til Sykehuset Østfold for koloskopi – som blant annet kan avdekke tykktarmskreft – risikerer å stå i kø i rundt sju måneder. Sykehuset erkjenner at de har kapasitetsutfordringer.

Hvert år får Sykehuset Østfold (SØ) tusenvis av henvisninger fra fastleger om pasienter som har behov for koloskopi. Dette er en undersøkelse av tykktarmen, der en fiberoptisk slange med et lite kamera føres inn, og kan inspisere tarmens innside for en rekke symptomer og sykdommer.

Gjennom denne undersøkelsen kan man blant annet påvise kreft og alvorlige polypper, fjerne polypper og utvide trange partier, samt ta vevsprøver fra slimhinnen ved mistanke om sykdom.

– Prioriteres etter hastegrad

Demokraten har mottatt tips om at køen for koloskopiundersøkelse ved SØ er til dels svært lang, og ifølge helsenorge.no sin oversikt over de ulike behandlingsstedene i Norge kommer det fram at det er inntil 32 ukers ventetid både på Kalnes og i Moss. Kun Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo og Sykehuset Vestfold står oppført med lenger ventetid, henholdsvis 45 og 56 uker.

– Vi behandler alle henvisninger etter de statlige prioriteringskriteriene i helsetjenesten, og det betyr at de som vi opplever det haster mest med, flyttes fram i køen. Hvis man for eksempel viser tegn på både jernmangel, lav blodprosent og det finnes spor av blod i avføringen, kommer man inn i et pakkeforløp for kreft, og er nede i en ventetid på to-tre uker, kommenterer avdelingssjef Per Sandvei ved sykehusets gastromedisinsk avdeling når han blir konfrontert med tallenes tale.

– De som prioriteres får altså betydelig kortere ventetid enn det som ligger ute på helsenorge.no, og jeg vil tro at nesten ingen må vente så lenge som 32 uker, utdyper han.

Forstår engstelse

Han innrømmer likevel at de ikke har stor nok kapasitet til å gjennomføre disse viktige tarmundersøkelsene så fort som de skulle ønske.

– Vi forsøker også å prioritere mest mulig koloskopi i tillegg til alle de andre undersøkelsene vi tilbyr, men det er ikke til å stikke under stol at pågangen av henvisninger er større enn kapasiteten vår.

Sandvei har stor forståelse for at dette kan oppleves som en stor påkjenning for både pasienter og pårørende.

– Nesten alle som blir henvist til koloskopi frykter at de har kreft i tarmen, så vi har stor forståelse for at man er engstelig for det, og at ventetiden oppleves som en ekstra belastning.

Med på pilotprosjekt

Tykktarmskreft er en av de vanligste kreftformene i Norge, og SØ har de siste årene vært med på et pilotprosjekt for tarmscreening i regi av Kreftregisteret, med hensikt å oppdage sykdommen tidligere.

Gjennom prosjektet har 140 000 kvinner og menn i alderen 50 til 74 år fra Østfold, Akershus og Buskerud blitt invitert til å delta, og rundt halvparten har takket ja. Sandvei mener dette er et svært viktig tiltak.

– En av utfordringene med tykktarmskreft er at symptomene kan være veldig vage. Gjennom pilotprosjektet vi har vært med på, har vi også avdekket kreft hos pasienter som ikke har vist symptomer i det hele tatt, så risikoen er der selv om man tilsynelatende er symptomfri.

Samtidig trekker han fram at pilotprosjektet kan være noe av årsaken til at det nå er tidvis lang ventetid for koloskopi.

– Det har generert en del kontroller av pasienter som må følges opp i etterkant, forklarer Sandvei.

Bruker private

Derfor har SØ blant annet måttet ty til flere ekstratiltak, for å holde ventelistene så korte som mulig.

– Vi har etablert frivillig poliklinikk på kveldstid og i helger, der de av våre ansatte som har mulighet til å ta på seg den oppgaven, stiller opp. I tillegg må vi kjøpe tjenester fra privatpraktiserende klinikker vi har avtaler med – fortrinnsvis i Oslo, siden de fleste av privatklinikkene her i Østfold også har fulle lister, forteller Sandvei.

Pasienten henvises i første rekke til Colosseumklinikken, men også noe til Ringvollklinikken og LHL-sykehuset i Vestfold. Ifølge avdelingssjefen er dette noe mange offentlige helseinstitusjoner ser seg nødt til.

– Vårt inntrykk er at alle sentere sliter med kapasiteten på dette området, og må benytte seg av private klinikker for å ta unna ventelistene. Vi vurderer alltid om pasienten ut fra henvisningen er egnet til å undersøkes privat eller om det bør/må gjøres på sykehuset. Pasienten blir i tilfelle oppringt med spørsmål om de ønsker at vi videresender henvisningen, men om de ikke ønsker dette, blir de stående på våre ventelister, understreker han.

Under opplæring

Situasjonen er likevel ikke helsvart, påpeker Sandvei.

– Vi prøver stadig å komme ned på en kortere ventetid, og listene våre viser at alle som ble henvist i desember 2018 har blitt undersøkt enten hos oss eller en privat klinikk. Det vil si at vi er à jour fra nyttår, minus de som trenger narkose for å gjennomføre undersøkelsen, fordi dette krever litt ekstra.

– Det er ingen tvil om at det er stor pågang, og foreløpig må vi lene oss på det private. Samtidig jobber vi med å lære opp flere leger innen koloskopi, slik at vi på sikt kan gjennomføre flere undersøkelser hos oss, sier Sandvei.

– Finner oss i for mye

Pasient- og brukerombud i Østfold, Marianne Eek, kan ikke erindre å ha mottatt henvendelser som går direkte på ventetid for koloskopi.

– Men det betyr absolutt ikke at det ikke burde vært klaget på dette. Ofte finner folk seg i mer enn de kanskje burde, blant annet fordi de ikke kjenner godt nok til hvilke muligheter de har, forteller hun.

Deres råd til pasienter og pårørende er å være litt mer frampå i møtet med helsevesenet.

– Når vi får henvendelser om ventetid generelt, oppfordrer vi til å kontakte «fritt behandlingsvalg» for å få opplyst hvor undersøkelsen eller behandlingen kan gjennomføres med kortere ventetid. Dette kan man også finne ut selv på nett, men mange av de som henvender seg til oss er eldre pasienter som foretrekker telefonkontakt.

– Vi råder dem også til å følge nøye med på sin egen situasjon underveis. Prioriteringer i køene baserer seg på hva legene mener er medisinsk forsvarlig ventetid, men her kan det skje endringer som krever at man prioriteres høyere underveis i perioden man venter. Dersom man opplever at egen helsesituasjon forverres bør man enten kontakte fastlegen eller sykehuset direkte, sier Eek.

Raskt tilbud viktigst

Også hun poengterer den ekstra påkjenningen ventetid kan gi, i en allerede sårbar situasjon.

– Uansett hva slags undersøkelse man venter på, kan det være tøft for pasienten og de pårørende. Som med det meste annet takler man det på ulikt vis, og noen lever godt med å vente, mens andre opplever det som svært belastende. Det er helt klart aldri ideelt å føle seg utrygg på egen helsesituasjon, sier pasient- og brukerombudet.

Av hensyn til dette, er hun positiv til at SØ er villige til å se på alternativer for å gi et best mulig, og raskere tilbud.

– For pasienten er det i de aller fleste tilfeller helt likegyldig hvor undersøkelsen gjennomføres – om det er på et sykehus eller en privat klinikk. Derfor mener jeg det er fint at sykehusene bruker alle mulighetene som finnes gjennom andre institusjoner de har avtale med, dersom de ikke har tilstrekkelig kapasitet selv. Det viktigste er at folk får de undersøkelsene de trenger, og så fort det lar seg gjøre, konstaterer Eek.