Nyheter

Norske kommuner dro inn over 14 milliarder kroner i eiendomsskatt i fjor

I fjor hadde 370 norske kommuner inntekter på 14,2 milliarder kroner fra eiendomsskatt, en økning på 610 millioner fra 2017. Øystre Slidre tidoblet inntekten.

De foreløpige tallene fra Kostra, som ble lagt ut fredag, viser at eiendomsskatt på boliger og fritidsboliger i fjor utgjorde 7,3 milliarder kroner på landsbasis, mens på annen eiendom var inntektene 6,8 milliarder kroner, skriver Kommunal Rapport.

Oslo fikk inn mest med 1,48 milliarder kroner, fulgt av Bergen (865 millioner), Trondheim (665 millioner), Kristiansand (269 millioner), Stavanger (266 millioner) og Fredrikstad (261 millioner).

Størst prosentvis økning fra 2017 til 2018 hadde Øystre Slidre kommune, som i 2016 vedtok å innføre eiendomsskatt på boliger, fritidseiendommer og næringseiendommer. Fra 2017 til 2018 tidoblet den typiske hyttekommunen inntektene fra eiendomsskatt fra 2 millioner kroner til 21 millioner kroner.

Den gjennomsnittlige skattesatsen for eiendomsskatt i 2018 var på 5,46 promille.

De siste fem årene har antall kommuner som har en eller annen form for eiendomsskatt, økt fra 330 i 2013 til 370 i 2018. De fleste kommunene har skatt på bolig og fritidsboliger, men 61 kommuner hadde i fjor kun eiendomsskatt på vindkraftverk, vannkraftverk og petroleumsanlegg. I 18 kommuner var det også skatt på næringseiendom.