Nyheter

Nå stenges denne veien for gjennomkjøring

Solengveien på Rolvsøy stenges for gjennomkjøring, det blir omkjøring for busslinje 7 og linje 183 til Steinerskolen, melder Fredrikstad kommune.

Solengveien er i oppløsning og strekningen på ca. 60 meter mellom husnr. 6 C og 10 vil bli utbedret de nærmeste dagene. Det blir utskifting av masser og veien bygges opp på nytt. Asfaltering utføres i løpet av sommeren. Arbeidene starter onsdag 20. mars og vil pågå i ca. fem arbeidsdager. Solengveien blir stengt for gjennomkjøring og omkjøring skiltes via Hans Nilsen Hauges vei.

Omkjøring for busslinje 7 og 183

Det blir omkjøring via Hans Nilsen Hauges vei for busslinje 7 og linje 183, som er skolebussen til Steinerskolen, så lenge arbeidene pågår. Bussholdeplassene Svaneveien 47, Svaneveien 27 og Solengveien vil ikke bli betjent.