Nyheter

Boligsalgene går raskest i Fredrikstad og Sarpsborg

Det tok i gjennomsnitt 61 dager å selge en bolig i Norge i februar, men ikke i Fredrikstad og Sarpsborg.

Boliger til salgs i Fredrikstad.

Boligprisene i Norge steg med 0,5 prosent i februar 2019. Korrigert for sesongvariasjoner var prisene uendret, ifølge tall fra Eiendom Norge.

Boligprisene er nå 3 prosent høyere enn for ett år siden, viser tallene.

– Den moderate trenden i boligprisutviklingen fortsetter også i februar måned. Boligmarkedet i Norge er stabilt og velfungerende, noe som tydelig kommer til uttrykk med den store aktiviteten i boligmarkedet gjennom 2018 og inn i de to første månedene i 2019, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

Økning i salget

I februar i år ble det solgt 6.245 boliger i Norge, 4,4 prosent flere enn i samme måned i 2018.

– Det har vært en økning i antall salg i februar i de fleste områder vi måler, og med god margin har det aldri tidligere blitt solgt så mange boliger i årets første to måneder som i år, sier Dreyer.

I februar ble det lagt ut 6.889 boliger til salgs i Norge, noe som er 4,2 prosent flere enn i samme måned i 2018.

– Veksten i nye bruktboliger på markedet fortsetter, og spesielt i Oslo er det lagt ut markant flere nye boliger for salg sammenlignet med i fjor, sier Dreyer.

Raskest i Fredrikstad og Sarpsborg

Det tok i gjennomsnitt 61 dager å selge en bolig i februar 2019, noe som er sju dager mer enn i februar 2018. Raskest salgstid hadde Fredrikstad og Sarpsborg med 28 dager, og tregest salgstid hadde Kristiansand med 99 dager.

– Salgstiden har i hele 2018 vært høyere enn tidligere år, og vi fortsetter i 2019 med en vesentlig høyere omsetningstid enn hva vi har vært vant med de senere årene. En noe tregere omsetningstakt i de største byene i Norge indikerer et balansert marked, sier Dreyer.

Sterkest tolvmånedersvekst har Oslo og Fredrikstad/Sarpsborg med oppgang på 5,1 prosent, mens Stavanger og omegn har den svakeste tolvmånedersveksten med en nedgang på 0,8 prosent.

Sterkest sesongkorrigert utvikling i februar hadde Bodø og Fauske med en økning på 0,6 prosent, mens Bergen med en nedgang på 1,8 prosent hadde den svakeste utviklingen.

– Markedet på sitt beste

Boligmarkedet er for tiden på sitt aller beste, med høy omsetning og lav prisvekst, poengterer administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund.

– Forbrukernes markedsforventninger er klart positive, men kommende renteøkninger og flere nye boliger vil trolig motvirke en sterkere prisvekst i 2019, sier han.

Nordea tror ikke kundene lar seg ikke skremme av den varslede renteoppgangen fra Norges Bank. Bankens oppfatning er at kundene har tatt høyde for en renteheving, og at de har buffer til å takle det.

– Med så mange boliger til salgs har kundene god tid til å tenke seg om, noe som gjør at vi fornyer en del finansieringsbevis. Vi ser også at kundene kjøper innenfor rammene de har fått tildelt, sier John Sætre, leder for personmarkedet i Nordea Norge.

Vi handler bolig som aldri før, og det eneste sammenligningsgrunnlaget er 2015, som var et helt ekstremt år for salg av boliger, understreker DNB.

– Mange bruktboliger er lagt ut for salg i det siste, noe vi mener er bra for stabiliteten i boligmarkedet fremover fordi tilgangen på nybygg er begrenset, sier leder Terje Buraas i DNB Eiendom.