Nyheter

Jostein Haug ny daglig leder i Bypakke Nedre Glomma

Haug, best kjent som samferdselssjef i Østfold fylkeskommune, er ansatt som daglig leder i Bypakka, skriver selskapet i en pressemelding.

- Jeg er veldig glad for at Jostein Haug tar utfordringen med å lede Bypakka, som står foran en hektisk og spennende periode, skriver Bente Meinert som er leder i Rådmannsutvalget i Bypakke Nedre Glomma (BNG).

– Haug kjenner samferdselssektoren godt, og har bred erfaring som vil bli et verdifullt tilskudd til kompetansen i bypakkeadministrasjonen, fortsetter hun.
 Jostein Haug er oppvokst og bosatt på Ise i Sarpsborg kommune. Jostein Haug kommer fra stillingen som samferdselssjef i Østfold fylkeskommune. Han har også vært direktør i Østfold kollektivtrafikk i åtte år. I tillegg til en ledeleseutdannelse fra Forsvaret har Haug har utdannelse innen transportfag, ledelse og økonomi fra Høyskolen i Molde og Høyskolen i Østfold.

- Det blir spennende og utfordrende å jobbe med et fagområde som betyr så mye for utviklingen i Nedre Glomma, både for næringslivet og enkeltpersoner, sier Jostein Haug.
- Jeg har vært involvert i en rekke bypakkeprosjekter, og ser frem til å være med på å ferdigstille flere av disse sammen med partene og administrasjonen i Bypakka.
 
Jostein Haug tilsettes som daglig leder for Bypakke Nedre Glomma med virkning fra 1.august 2019. Eirik Milde fortsetter som fungerende prosjektleder i BNG fram til Jostein Haug tiltrer.

Partene i Bypakke Nedre Glomma forbereder seg på byvekstforhandlinger med staten i 2019. En byvekstavtale vil erstatte belønningsordningen som Bypakka bygger på i dag. Det er vedtatt at Bypakka sin administrasjon skal flytte fra fylkeshuset til Sarpsborg rådhus til sommeren. Dette som en følge av at Østfold fylkeskommune vil bli en del av Viken.