Nyheter

Fredrikstad kommune snur - gjeninnfører kontantkasser på Holmen og Østsiden

Som vi har omtalt i flere artikler fikk brukerne av kommunens syke- og aldershjem beskjed om at man heretter måtte bruke kort eller Vipps når de skal kjøpe seg mat i kantinene. Forbrukerrådet reagerte og Eldrerådet gikk i opprør. Nå snur kommunen i denne saken.

Det var Anne Britt Holberg (74) ved Holmen Eldresenter som først påpekte kommunens nye kontant-politikk. Her sammen med arbeidsleder Julie Dahle ved Holmen Eldresenter. Nå har de eldre vunnet frem.

I en pressemelding torsdag morgen skriver Fredrikstad kommune følgende:

Det var fra nyttår en beslutning om at all kontantstrøm ved kommunens virksomheter skulle fjernes. Men på bakgrunn av henvendelser fra brukere og som representant for de eldre, ba Eldrerådet konstituert kommunaldirektør Wenche Halvorsen i Seksjon helse og velferd om å gjeninnføre bruk av kontanter ved eldresentrene. Kontanter som betalingsmiddel vil nå bli gjeninnført ved eldresentrene på Østsiden og på Holmen.

- Vi ser at den nye praksisen slo uheldig ut for enkelte brukergrupper. Derfor vil kontantene bli gjeninnført ved disse stedene så snart som praktisk mulig. Det vil bli informert om det på de aktuelle stedene, forteller konstituert kommunaldirektør Wenche Halvorsen.