Nyheter

77 startet nytt år som bostedsløse

Samtidig som sju tomme, kommunale eneboliger forfaller, er det nok av Fredrikstad-folk som trenger et sted å bo.

Seks enslige innbyggere gikk det nye året i møte uten tak over hodet, og så mange som 77 såkalte bostedsløse totalt hadde en uavklart bosituasjon. Det viser kommunens oversikt, sist oppdatert 31. desember.

Samtidig står sju av kommunens 64 eneboliger ubebodde og preges av forfall (Demokraten+), slik Demokraten kunne avsløre tidlig i desember. Leder for virksomhet boligbygg i Fredrikstad kommune, Espen Strand Andersen, uttalte den gang følgende:

– Vi vurderer fortløpende om boliger skal selges, pusses opp eller rives. Onsøyveien og Øyvind Sørensens gate ligger der jernbanen skal gå, så der vil vi ikke bruke penger på oppussing.

Andersen var også tydelig på at vedlikeholdsbudsjettet er så stramt at det må hard prioritering til for å få mest mulig bolig for pengene. Praksis er å spre budsjettkronene i stedet for å bruke mye på én bolig.

LES: Kommunalt forfall også på Østsiden (Demokraten+)

– Ingen skal sove på gata

Foruten de seks enslige bostedsløse med akuttbehov ved årsskiftet, var 71 andre i lignende knipe. 27 enslige og én familie hadde et midlertidig botilbud eller var på vei ut av fengsel eller behandling. Tre enslige og sju familier sto i ferd med å få leieforhold oppsagt.

– I den alminnelige oppfattelsen av begrepet bostedsløse, vil det si at vi på telletidspunktet var seks personer som vi ikke hadde oversikt over. Vi lykkes som regel raskt med å lokalisere disse og bistå dem med bolig, opplyser kommunaldirektør for helse og velferd, Wenche Halvorsen i Fredrikstad kommune.

Det mener også gruppeleder Atle Ottesen i Ap, som sier en henvendelse til Nav skal hjelpe alle med akutt boligbehov med å få tak over hodet.

– Det er ikke noe ålreit at folk har utfordringer med å løse bosituasjonen. Det var derfor Traraveien 19 ble kjøpt i sin tid, for å gi et akutt tilbud til dem som trenger det. For øvrig får man et tilbud hvis man henvender seg til Nav.

– Så en familie på utgående leiekontrakt om en måned kan føle seg trygg på at dette ordner seg i tide?

– Er folk i knipe, skal boligforvaltningen hjelpe.

– Så kommunen vil alltid sørge for at alle innbyggere har tak over hodet?

– Ingen skal sove på gata. Slik er det ikke i Norge, svarer Ottesen.

Behovet har sunket drastisk

Kommunen åpnet Traraveien 19 fra januar i 2016, som et midlertidig og akutt botilbud.

– Traraveien 19 kom som et viktig tilskudd for å bistå de aller mest vanskeligstilte i samfunnet med bostedsløsproblematikk. Tilbudet innebar at vi i større grad fikk kjennskap til målgruppen og hadde kvalifisert personell til å kartlegge dem før innflytting i annen mer permanent bolig, beskriver kommunaldirektør Halvorsen, som påpeker at behovet for tilbudet i Traraveien 19 har sunket drastisk de to siste årene.

Antall bosatte det første året var 45, mens det i 2017 var ni personer og per mars i fjor bare to.

– Denne saken er nok et eksempel på hvorfor jobb nummer én for oss politikere er å sørge for at stadig flere har en jobb å gå til. Målet vil alltid være at flest mulig skal være i stand til å eie sin egen bolig, sier Ottesen.

Startlån

Fra 2016 er også utbetalingen av startlån doblet, opplyser Halvorsen.

– Startlån som virkemiddel i boligsosialt arbeid er meget viktig, og gir økonomisk vanskeligstilte mulighet til å komme inn i boligmarkedet. I 2016 ble det utbetalt 91 millioner kroner og i 2018 160 millioner. Startlån benyttes blant annet til å frigjøre kommunale boliger og gir mer sirkulasjon i boligmassen til kommunen, og mulighet til å tilby nye i målgruppen kommunal bolig, slutter kommunaldirektøren.

Mer fra Dagsavisen