Nyheter

Nina Tangnæs Grønvold foreslås konstituert som ny rådmann

Etter at Ole Petter Finess har inngått en sluttavtale, er det nå klart at formannskap og Bystyre skal behandle ordførers forslag om at Nina Tangnæs Grønvold konstitueres som rådmann i Fredrikstad kommune fra 19.10.2018 til 31.12.2019. Dette skriver Fredrikstad kommune i en pressemelding.

20. august 2018 meddelte Ole Petter Finess at han ønsket forhandlinger om sluttavtale. Sluttavtale ble vedtatt av Bystyret 20. september i år. Avtalen innebærer at Finess går ut i utdanningspermisjon fra og med 1. oktober 2018 til og med 30. november 2019. Arbeidsforholdet avsluttes samme dato.

Det er behov for å konstituere rådmann i Finess' utdanningspermisjon. Av praktiske årsaker foreslås det at konstitueringen gjøres gjeldende ut 2019. Ordfører Jon-Ivar Nygård foreslår at kommunalsjef for helse og velferd, Nina Tangnæs Grønvold, konstitueres i stillingen som rådmann.
Stillingen som rådmann lyses ut i løpet av første halvår 2019. Det vil være praktisk mulig å få til en overlapping mellom konstituert og ny rådmann. Ordfører vil fremme ny sak om rekrutteringsprosess for formannskapet.


I Fredrikstad kommune har det vært sedvane at ordfører, gruppeleder for det største opposisjonspartiet og leder av administrasjonsutvalget har hatt oppgaven med å følge opp rådmannen som medarbeider. I hovedsak har disse gått igjennom lederavtaler med rådmannen og bistått med innspill til oppdatering av ny avtale som har blitt inngått mellom ordfører og rådmannen. Ordfører ønsker å formalisere denne strukturen gjennom at de tre funksjonene formelt oppnevnes og gis mandat av formannskapet til å ha ansvar for medarbeideroppfølgingen av rådmannen.
- Det er viktig å få på plass en stabil toppledelse i Fredrikstad kommune. De politiske partiene ønsker at vi skal finne en løsning på konstituering av rådmann innenfor dagens toppledergruppe. Dette er et syn jeg deler og jeg foreslår derfor at kommunalsjef for Seksjon for helse og velferd, Nina Tangnæs Grønvold, konstitueres som rådmann, sier ordfører Jon-Ivar Nygård i pressemeldingen, som også understreker viktigheten av at den som skal stå i rådmannsstillingen får full støtte. 
- Nina Tangnæs Grønvold har lang erfaring som kommunalsjef for kommunens største seksjon, helse og velferd. Hun har de lederegenskaper som gjør henne egnet til å ta på seg oppgaven, sier ordfører Nygård. 

Ordførers innstilling i saken er:
• Kommunalsjef for Seksjon for helse og velferd, Nina Tangnæs Grønvold, konstitueres i stillingen som rådmann i Fredrikstad kommune.
• Konstitueringen gjøres gjeldende fra 19.10.2018 og fram til og med 31.12.2019.
• Lønns- og arbeidsvilkår fastsettes tilsvarende hva som per dato er gjeldende for stillingen.
• Stillingen som rådmann lyses ut første halvår 2019.
• Ordfører, gruppeleder for største opposisjonsparti, og leder av administrasjonsutvalget gis mandat fra formannskapet til å utøve arbeidsgiveransvaret overfor rådmannen.