Nyheter

Nå har byens nye pårørendesenter åpnet

Onsdag var det symbolsk åpning for byens pårørendesenter for rus og psykisk helse på St.Croix-huset.

Rundt 60 personer fra alle samfunnslag tok på onsdag turen til Lille sal på St.Croix-huset for å overvære den offiselle snorklippingen for byens nye pårørendesenter for rus og psykisk helse, når Fredrikstad kommune i samarbeid med Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse arrangerte Pårørendedagen.

Denne dagen er tenkt til å være en inspirasjon for pårørende og helse-personell, og Plankebyen er tidlig ute med å etablere et slikt senter.

-Det finnes ikke slike senter så mange steder, men jeg vet at Oslo, Stavanger og Larvik har det, fortalte pårørendekoordinator Mai Ida Synnes Haakafoss.

-Nå finnes vi

Innen rus og psykisk helse finnes det mange pårørende som opplever belastningene de selv går gjennom så tunge at de selv utvikler egne stressrelaterte helseproblemer.

-Nå kan vi si at vi finnes - og dette er en kjempedag, sier Synnes Haakafoss og legger til at dette senteret skal bidra med hjelp til pårørende som lurer.

-Vi vet at det kan være godt å dele tanker og spørsmål med noen som har erfaring innenfor områdene, legger hun til.

Viktige støttespillere

Synnes Haakafoss fortsetter med å fortelle at pårørende til syke og rusavhengige ofte setter seg selv og sine behov til side, og hun sier:

-De pårørende er de sykes viktigste støttespillere - og de skal ivareta både seg selv og den syke.

-Jeg tror alle som jobber med dette ønsker at de pårørende skal bli sett på som en del av teamet rundt pasienten, fortsetter hun.

I disse dager holder de tre ansatte ved senteret til i det nye Helsehuset på Kråkerøy, men planen er at de skal ut på flyttefot ganske snart.

-Vi venter på å flytte inn i Brittania, fortsetter Haakafoss og forteller at dette skal etter planen skje i løpet av våren.

-Det har vært veldig stort for oss å være på Helsehuset, fortsetter hun og avslutter med å fortelle at det gode fagmiljøet der har bidratt til en økt kunnskap.

Mer fra Dagsavisen