Nyheter

«Hudfletter» eget parti

Hvorfor skal et parti som har satsing på rusforebyggende arbeide i sitt program legge ned Utekontakten? spør Rikard Larsen - bystyre-vararepresentant for Ap.

Uten å frykte verken partipisken eller andre represalier har Larsen sendt et brev til styret i Fredrikstad Ap hvor han stiller seg kritisk til partiets håndtering av Utekontakten.

Grasrota overkjørt

-Med bakgrunn i det vedtatte partiprogrammet er det på ingen måte akseptabelt å avvikle dette tilbudet. Vi har en setning i programmet som sier at "vi skal følge opptrappingsplanen for rusomsorgen med lokale handlingsplaner for forebygging, behandling og rehabilitering".

Mener vi alvor med hva vi sier så må vi jo opprettholde virksomheten som skal fange opp barn og ungdom som er i ferd med å havne på skråplanet, sier Larsen til Demokraten.

-Lederen for oppvekstutvalget, din partifelle Kirsten Mostad Pedersen, mener barnevernet vil dekke opp de behovene Utekontakten fyller?

- -Jeg er uenig. Barn og ungdom - også de som er på vei til å skli ut - vil gjerne beskytte sine foreldre. Det er naturgitt.

Da tar man ikke kontakt med barnevernet fordi man vet barnevernet ofte involverer politiet. Oppsøker man derimot Utekontakten så kan man få til mer uformelle løsninger.

Utekontakten er for de som ikke vet det en fangarm ute på gata for de som risikerer å havne på kjøret, hevder Larsen.

Ikke rot i grasrota

Ap-vararepresentanten tror Utekontakt-nedleggelsen ikke har rot i Ap-grasrota, bokstavelig talt:

-Mange av partifellene jeg har snakket med har aldri sett den ene linja i rådmannens budsjettforslag som omhandler Utekontakten. Saken er fullstendig gjemt bort i dokumentet. Og hadde vi på grasrota oppdaget dette i tide ville motstanden ha bredt seg.

Derfor er jeg glad Arne Øren - som er med i oppvekstutvalget - sier i sitt svarbrev til meg at han vil ta Utekontakt-saken opp på et gruppemøte i partiet straks etter sommerferien, forteller Rikard Larsen til avisa.